• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΟΥ Ε.Δ.Υ' | 17 Απριλίου 2016, 22:30

    Άρθρο 14, παρ. γ Θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ότι η/οι λεκάνη/νες πλύσης τροφίμων σε επιχειρήσεις παρασκευής πρόχειρου και πλήρους γεύματος θα είναι ιδιαίτερη/ες και σαφώς διαχωρισμένη/νες από τους χώρους πλύσεως σκευών σερβιρίσματος. Δεν μπορεί στα συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων να μας προβληματίζει η κοινή είσοδο πρώτων υλών και έξοδο απορριμμάτων (ή ο κοινός ανελκυστήρας) και να αγνοούμε την ανάγκη ύπαρξης «καθαρού» τμήματος σε μια κουζίνα και να μιλάμε για έλεγχο διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Η άποψή μου είναι πως για τα καταστήματα παρασκευής πρόχειρου γεύματος και υπέρ της ασφάλειας πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας διπλός νεροχύτης πλύσεως των σκευών και πέραν αυτού ανάλογα της δυναμικότητας της επιχείρησης πλυντήριο πιάτων που ομολογουμένως είναι ποιό αποτελεσματικό για την αποδοτικότερη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου.