• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' | 21 Μαΐου 2016, 02:25

    Μέλη του συλλόγου είναι όλοι όσοι έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Ένα μεγάλο μέρος αυτών είναι πτυχιούχοι οδοντικής τεχνολογίας. Στην διαδικασία κατασκευής μιας οδοντοτεχνικής εργασίας συνδυάζεται άρρηκτα η επιστήμη και η τέχνη. Η βιοσυμβατότητα, η λειτουργικότητα και η αισθητική είναι τα στοιχεία που παρέχουν ένα υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα.