Άρθρο 51 – Σκοπός

1. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της οδοντοτεχνικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στο Σύλλογο ανήκει ιδίως:
α) η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των οδοντοτεχνικών θεμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν την οδοντοτεχνική,
β) η σύνταξη εισηγήσεων επί οδοντοτεχνικών θεμάτων είτε με πρωτοβουλία του Συλλόγου, είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον Υπουργό Υγείας,
γ) η σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο οδοντοτεχνικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
δ) η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους και αφορούν την οδοντοτεχνική,
ε) η έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος από τα μέλη του, η τήρηση των μητρώων του και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση και την εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη,
στ) η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη,
ζ) η συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη,
η) η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα,
θ) η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς του οδοντοτεχνικού κλάδου,
ι) η έκδοση ενημερωτικού περιοδικού για τον κλάδο και συγγραμμάτων που τον αφορούν,
ια) η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη,
ιβ) η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για τον καθορισμό των οδοντοτεχνικών πράξεων και την τιμολόγησή τους,
ιγ) ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών και η διαφύλαξη των χρηστών ηθών κατά την άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος από τα μέλη του,
ιδ) η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων,
ιε) η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του και η φροντίδα για την επιστημονική πρόοδο αυτών.

  • 21 Μαΐου 2016, 02:25 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

    Μέλη του συλλόγου είναι όλοι όσοι έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Ένα μεγάλο μέρος αυτών είναι πτυχιούχοι οδοντικής τεχνολογίας. Στην διαδικασία κατασκευής μιας οδοντοτεχνικής εργασίας συνδυάζεται άρρηκτα η επιστήμη και η τέχνη. Η βιοσυμβατότητα, η λειτουργικότητα και η αισθητική είναι τα στοιχεία που παρέχουν ένα υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα.

  • 17 Μαΐου 2016, 19:10 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗΣ

    Κυριοι, δεν υπαρχει επιστημη οδοντοτεχνικης, υπαρχει ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και αυτο υποστηριζετε και στην ερωτηση,εκτος των αλλων του ΣΥΡΙΖΧΑ-ΕΚΜ…ΠΟΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ;; ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗς με το απολυτηριο τους;ποια επιστημονικα συνεδρια θα οργανωσουν και θα συμμετεχουν αφου ΔΕΝ ειναι επιστημονες;;; τσουβαλιασμα ολων μαζι, με ανακατα προσοντα και ικανοτητες…