• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ' | 16 Απριλίου 2017, 03:20

    οι συμβεβλημένοι ιατροί αλλά και οι ιατροί της ΠΦΥ γενικότερα να υποχρεούνται στην έκδοση τριμήνων και εξαμήνων συνταγών φαρμάκων ώστε να πάψουν να χρησιμοποιούν τη μηνιαια συνταγογράφηση ως μέσο αδικαιολόγητου πλουτισμού μέσω των επισκέψεων