Άρθρο 10 – Γιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Σε Το.Π.Φ.Υ. όπου οι μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν καλύπτουν πλήρως τον πληθυσμό ευθύνης τους, καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ασκούν ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που κατέχουν το σχετικό τίτλο ειδικότητας, είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους και εγκατεστημένοι σε ιδιωτικό ιατρείο ή πολυϊατρείο. Η σύναψη και η ανανέωση των συμβάσεων με ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς αναπροσαρμόζεται με βάση τη δυνατότητα κάλυψης του πληθυσμού από τις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ. Η δυνατότητα αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., η οποία λαμβάνεται με κριτήριο ιδίως τον πληθυσμό των εγγεγραμμένων ληπτών υπηρεσιών υγείας ανά Το.Μ.Υ. στον οικείο Το.Π.Φ.Υ..

2. Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιατροί παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στα ιατρεία τους ή και κατ’ οίκον, με άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες του Τοπικού Δικτύου του οικείου Το.Π.Φ.Υ. Οι γιατροί βάσει της σύμβασης που συνάπτουν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτουν συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ελάχιστο ωράριο απασχόλησής ανά ημέρα και ανά βδομάδα. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το ωράριο εξυπηρέτησης των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την πρόβλεψη αντικειμενικών και οικονομικών κινήτρων για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές και για τη συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας αποτελούν περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3. Οι οικογενειακοί γιατροί αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους και με συντελεστή ηλικιακής ομάδας. Οι γιατροί λοιπών ειδικοτήτων που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αμείβονται κατά πράξη όταν εκτελούν παραπεμπτικό οικογενειακού γιατρού ή με πάγια αντιμισθία και συγκεκριμένο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης για συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης. Κάθε σχετική λεπτομέρεια αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 • 2 Μαΐου 2017, 00:57 | Κωνσταντινος

  το συστημα με οικογενειακους ιατρους ειναι οτι χειροτερο σκεφτηκε η κυβερνηση. οι ιατροι αυτοι δεν εχουν παρα μονο βασικες γνωσεις και δεν μπορουν να αντικαταστησουν τον ειδικο ιατρο.
  το συστημα που εχουμε τωρα με συμβεβλημενους ιατρους ειναι οτι καλυτερο. μπορουμε και πηγαινουμε σε ιατρο δωρεαν. πολυ σημαντικο αυτο. να αυξηθει το πλαφον τους ωστε να βρισκουμε ευκολοτερα ραντεβου. αυτο ειναι το μονο που πρεπει να αλλαξει και τιποτα αλλο!

 • 1 Μαΐου 2017, 23:36 | Oμάδα Ιατρών με πιστοποιητικό (ιδιότητα) Γενικής Ιατρικής

  Παρακαλούμε όπως δώσετε- όπως με τους αντίστοιχους ιατρούς του ΠΕΔΥ-ένα τέλος στο χρόνιο πρόβλημα των ιατρών με ιδιότητητα (πιστοποιητικό) Γενικής Ιατρικής και εντάξετε αυτούς στον θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού.

  Υ.Γ. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει, στο βήμα αυτό του διαλόγου, να παραθέσουμε αποφάσεις Ε.Ε. -Ι.Σ.Α. κ.λ.π., για το πρόβλημά μας.

  Ευχαριστούμε.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:57 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Εξωνοσοκομειακή/ περιπατητική εξειδικευμένη φροντίδα
  Το σχέδιο νόμου εισάγει μια νέα βαθμίδα, μεταξύ ΠΦΥ και νοσοκομειακής φροντίδας, τις υπηρεσίες εξειδικευμένης περιπατητικής φροντίδας ή εξωνοσοκομειακής εξειδικευμένης φροντίδας υγείας που παρέχονται στους λήπτες υπηρεσιών υγείας από ιατρούς ειδικοτήτων στα Κέντρα Υγείας και από ιδιώτες ειδικούς γιατρούς συμβεβλημένους με τον EOΠΥΥ.
  Οι συμβάσεις με ιδιώτες θα έχουν προκαθορισμένο προϋπολογισμό, αντίθετα με τις ανεξέλεγκτες δαπάνες που μπορεί να προκαλέσει ένα «κατά πράξη» σύστημα αποζημίωσης. Οι δυο δυνατές επιλογές συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ειδικούς θα είναι
  – κατά πράξη όταν εκτελούν παραπεμπτικό οικογενειακού γιατρού με ένα συγκεκριμένο αριθμό πράξεων που θα ζητηθεί ανά τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ( ουσιαστικά εισαγωγή global budget ανά ειδικότητα και ανά τομέα)
  – με πάγια αντιμισθία και συγκεκριμένο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης για συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης, όσο κρίνεται απαραίτητη η δέσμευση ενός συγκεκριμένου ωραρίου ώστε να υπηρετεί ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

  Φυσικά ιδιαίτερα δύσκολο έργο θα είναι ο καθορισμός των απαραίτητων επισκέψεων-πράξεων ανά ειδικότητα και αντίστοιχων budget ανά ειδικότητα ανά τομέα ΠΦΥ. Κι αυτό γιατί δεν μπορεί κάποιος να στηριχθεί σε ελληνικά δεδομένα του παρελθόντος, αφού η προσφορά πολλές φορές καθόριζε τη ζήτηση και πολλές από τις επισκέψεις-πράξεις ήταν απρόσφορες, ακόμα και πλασματικές. Η χρήση δεδομένων από τη παγκόσμια βιβλιογραφία με προσαρμογές στο ελληνικό περιβάλλον θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:06 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Ύψος αποζημίωσης
  Για μια επιτυχή μεταρρύθμιση κρίσιμης σημασίας είναι και το ύψος αποζημίωσης των οικογενειακών γιατρών, το οποίο θα πρέπει να είναι σε άμεση συνάρτηση με το έργο και την ευθύνη που αυτοί αναλαμβάνουν. Ο κακοπληρωμένος γιατρός δεν συνάδει με την ποιότητα στη φροντίδα. Η χαμηλή αποζημίωση παράλληλα ωθεί στην απαίτηση παραπληρωμών από τον χρήστη. Ο κίνδυνος περεταίρω μετανάστευσης των ικανών ιατρών είναι υπαρκτός, καθώς ο έλληνας οικογενειακός γιατρός βρίσκει συμβόλαια ύψους 10.000 € / μήνα στην Ευρώπη και γίνεται ανάρπαστος… Ακόμα και στην Πορτογαλία το ύψος της αποζημίωσης στις δομές νέου τύπου δυνατόν να φθάσει μέχρι τις 7000 €/μήνα μικτά για τον οικογενειακό γιατρό που εργάζεται σε δημόσια δομή…
  Πριν καθοριστεί το ύψος των αποδοχών του οικογενειακού γιατρού στο νέο σύστημα χρήσιμο θα ήταν να αναζητηθεί ποιος είναι ο μέσος όρος δηλωθέντος εισοδήματος ιδιωτών γενικών γιατρών και παθολόγων στη χώρα? Τυχόν προτεινόμενη μείωση αυτού θα προκαλέσει δυσαρέσκεια στους γιατρούς και θα καταδικάσει την προσπάθεια.
  Στο ερώτημα που θα βρεθούν οι πόροι για την ικανοποιητική αποζημίωση των γιατρών, η απάντηση είναι από την εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμό άχρηστης και ακατάλληλης φροντίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλόγιστης κατανομής των πόρων του ΕΟΠΥΥ, η δαπάνη για επιθέματα και συμπληρώματα διατροφής που υπερβαίνει αυτή για γιατρούς…
  Προχωρώντας στις εξαγγελίες του υπουργού για αποζημίωση των οικογενειακών γιατρών των ΤΟΜΥ με απολαβές σε επίπεδο Επιμελητή Α’- υπερπήδηση μιας μισθολογικής βαθμίδας ως κίνητρο στελέχωσης των ΤΟΜΥ- τις χαιρετίζουμε μεν, αλλά δεν μπορούμε να μην ζητήσουμε αντίστοιχα κίνητρα για τους συναδέλφους μας που στελεχώνουν περιφερικά ιατρεία και ΚΥ της περιφέρειας… Είναι άδικο να πληρώνονται καλύτερα συνάδελφοι σε αστικές περιοχές από αυτούς που εργάζονται σε αγροτικές και άγονες περιοχές. Πως θα αποτραπεί μια μαζική αποχώρηση των γιατρών από την περιφέρεια προς τις ΤΟΜΥ των αστικών κέντρων; Τι μορφής κίνητρα/αντικίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν για μα αποφευχθεί μια τέτοια οδυνηρή μετακίνηση;
  Όσον αφορά το Ύψος αποζημίωσης του ιδιώτη συμβεβλημένου οικογενειακού γιατρού υπάρχει μόνο μια δήλωση του υπουργού πως «δεν μπορεί να είναι ίδια με αυτή των γιατρών των ΤΟΜΥ, καθώς αυτός έχει και το δικό του ιατρείο και δεν θα υπάρχει κίνητρο για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ», πιθανότατα προσδιορίζοντας την σε χαμηλότερα επίπεδα…. Αν όντως αυτή είναι η πρόθεση του ΎΥ και του ΕΟΠΥΥ είναι ορατός ο κίνδυνος οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να μείνουν χωρίς συμβεβλημένους οικογενειακούς ιατρούς. Το συμπέρασμα αυτό εύκολα συνάγεται αν υπολογιστούν:
  α) Μέχρι τώρα ο Γενικός Γιατρός και ο Παθολόγος συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνουν 2000 Ευρώ ακαθάριστα για 200 επισκέψεις (με πολλές από αυτές να αφορούν στην απλή αντιγραφή συνταγών, που συχνά διεκπεραιώνεται από γραμματέα…). Ένας πληθυσμός ευθύνης 2000 ασφαλισμένων θα απαιτεί, σύμφωνα με τα δεδομένα παγκοσμίως, περί τις 500 «πραγματικές» επισκέψεις το μήνα (μ.ο. 3 επισκέψεις ανά έτος ανά ασθενή)…Το έργο του συμβεβλημένου γιατρού στο νέο σύστημα θα είναι υπερδιπλάσιο…
  β) Στην αποζημίωση του ιδιώτη συμβεβλημένου αγνοούνται, ενώ θα έπρεπε να συνυπολογιστούν τα πάγια έξοδα λειτουργίας του εξοπλισμένου ιατρείου- ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, αναλώσιμα κλπ (που μισθώνει ουσιαστικά ο ΕΟΠΥΥ μαζί με το γιατρό, μέσω της σύμβασης με αυτόν, για ένα 7ώρο καθημερινό για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του…), καθώς και οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές (περίπου του 1/3 του εισοδήματος) που εξαφανίζουν το εισόδημα του ιδιώτη γιατρού…
  γ) Αντίστοιχα αγνοείται, ενώ θα έπρεπε να συνυπολογίζεται η μισθοδοσία γραμματέως ή/ και νοσηλευτή. Μάλιστα για εμάς οφείλει να αποτελεί προαπαιτούμενο η ύπαρξη τουλάχιστον γραμματέως ή νοσηλευτή για την έγκριση από τον ΕΟΠΥΥ της σύμβασης με τον ιατρό, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες ο ΟΙ σε λίστα 2000 ασθενών μόνος του, χωρίς νοσηλευτική ή/ και διοικητική υποστήριξη (κατ’ αντιστοιχία με τους οικογενειακούς γιατρούς των ΤΟΜΥ) . Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν ολόκληρα ΚΥ, έστω και μερικώς στελεχωμένα, που είναι υπεύθυνα για την υγειονομική κάλυψη αντίστοιχου μεγέθους πληθυσμού για να κατανοήσει κάποιος τι σημαίνει λίστα 2000 ασθενών…

 • 1 Μαΐου 2017, 22:20 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Εργασιακή σχέση «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» ή
  «πλήρους, μη αποκλειστικής»
  Είναι προφανές πως η αποκλειστική απασχόληση, ειδικά αν δεν μπορεί να συνδυαστεί με μια ικανοποιητική αποζημίωση, οδηγεί τους ιατρούς σε συρρίκνωση των εισοδημάτων τους και σε αυξημένη δυσαρέσκεια, που δεν συνάδει με την ποιότητα…
  Ο ΟΙ πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης- 7 ώρες την ημέρα- για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης του, ειδικά όταν μιλάμε για πάνελ ασθενών της τάξης των 2000 ασθενών- και αποκλειστικής απασχόλησης στο ωράριο που έχει δεσμεύσει για τον ΕΟΠΥΥ.
  Θα μπορούσε να συζητηθεί, αν κάποιος ασθενής θέλει και δύναται να πληρώσει ιδιωτικά για να αποφύγει το κόστος χρόνου- χρόνο αναμονής για ραντεβού- να μπορεί να το κάνει.
  Αν πάλι υπάρχει η ανησυχία πως ελλοχεύει κίνδυνος να αλιεύει ο γιατρός ασθενείς από τη λίστα του και να τους μεταφέρει στο ιδιωτικό του ιατρείο, αυτός δυνατόν να εκλείψει απλά με την απαγόρευση στον ΟΙ να παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικά σε ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα του ή και στις λίστες των γιατρών του group practice του, όπως εφαρμόζεται πιλοτικά στην Μ. Βρετανία από έτους. Ταυτόχρονα η δυνατότητα του ασθενούς να αλλάξει οικογενειακό ιατρό, αν δεν είναι ικανοποιημένος από αυτόν, δημιουργεί κίνητρο στο γιατρό να παρέχει ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς της λίστας του.
  Η περίπτωση της Πορτογαλίας στην ΠΦΥ αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα,
  γιατί δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε κρατικές δομές ΠΦΥ με μισθωτούς οικογενειακούς ιατρούς. Στην Πορτογαλία λειτουργούν παράλληλα:
  – κρατικές δομές με μισθωτούς ΟΙ (UCSP)- κατάλοιπα από το παρελθόν και
  – νέου τύπου κρατικές δομές με συμβεβλημένους ΟΙ που αποζημιώνονται με σύγχρονα μικτά συστήματα αποζημίωσης, ευαίσθητα στην απόδοση σε σειρά δεικτών (USF A, B)- προϊόντα της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ
  Τα αποτελέσματα υπέρ των δεύτερων απέχουν παρασάγγας σε όλους τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της φροντίδας: πετυχαίνουν καλύτερη ρύθμιση των διαβητικών ασθενών, καλύτερη ρύθμιση των υπερτασικών ασθενών με ταυτόχρονα χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη και χαμηλότερη δαπάνη για εργαστηριακές εξετάσεις, καλύτερη εφαρμογή του εθνικού προγράμματος πρόληψης για καρκίνο (πχ παπ-τεστ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση κλπ). Είναι απορίας άξιο πως εμείς πάμε να υιοθετήσουμε τη μορφή δομών που οι άλλοι πάνε να απεμπολήσουν ως αποτυχημένη…

 • 1 Μαΐου 2017, 22:15 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Μέθοδος αποζημίωσης οικογενειακού γιατρού
  Η επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου στην αποζημίωση του οικογενειακού γιατρού είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της μεταρρύθμισης. Η οικονομική θεωρία προβλέπει πως η μέθοδος αποζημίωσης δημιουργεί μια ομάδα κινήτρων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γιατρών- agency theory. Διαφορετικές μέθοδοι αποζημίωσης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να κινητοποιήσουν και να προάγουν διαφορετικούς στόχους πολιτικής υγείας.
  Η τρέχουσα αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών κατά πράξη για 200 επισκέψεις το μήνα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο για ένα βραχύ, μεταβατικό στάδιο και ως τέτοια σχεδιάστηκε… Προσφέρει μερική κάλυψη του πληθυσμού, ανταμείβει την επανάληψη της ίδιας συνταγής κάθε μήνα και είναι αποσυνδεδεμένη από την αξία της φροντίδας που ο πάροχος προσφέρει.
  Η πάγια αντιμισθία, που εφαρμόζεται στους γενικούς ιατρούς του ΕΣΥ και δυστυχώς προκρίνεται και για την αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών των ΤΟΜΥ, αποτελεί παρωχημένη μέθοδο, καθώς δεν κινητοποιεί τον ιατρό να προσπαθεί να προσελκύσει ασθενείς, ούτε να είναι παραγωγικός, ούτε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες…
  Η «κατά κεφαλή» αποζημίωση που προτείνεται για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακούς γιατρούς αποτελεί την παραδοσιακή μέθοδο αποζημίωσης για τον οικογενειακό γιατρό. Δυνατόν να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων. Δυστυχώς προτείνεται να υπάρχει στάθμιση του κινδύνου μόνο για την ηλικία. Στάθμιση του κινδύνου πρέπει να υπάρξει και για το φύλο, την πολλαπλή νοσηρότητα, την παρουσία καταστροφικών καταστάσεων πχ άνοια, καθώς και την κοινωνική ευαλωτότητα, διαφορετικά ελλοχεύει κίνδυνος για cream skimming ασθενών από τους παρόχους. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο στον αριθμό των ΟΙ για να εκφραστούν οι προτιμήσεις των πολιτών, γιατί διαφορετικά καταλήγει σε πάγια αντιμισθία…- όχι πχ 5 γιατροί για 10.000 πληθυσμό και όλοι οι γιατροί- καλοί- κακοί από 2000 ασθενείς υποχρεωτικά, αλλά 6 ή και 7 γιατροί οι 4 από τους οποίους δυνατόν να πλαφονάρουν, οι δυο να υπολειτουργούν και ο ένας να αποδεικνύεται ανεπιθύμητος…
  Δυστυχώς αγνοείται η σύγχρονη οικουμενική τάση στην αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών-η μικτή μέθοδος αποζημίωσης, που είναι και η μέθοδος που είχε προτείνει για τη χώρα μας και η task force του WHO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απλές μέθοδοι αποζημίωσης συνδυάζονται σε περισσότερο πολύπλοκες μικτές μεθόδους για να επιτύχουν ένα περισσότερο επιθυμητό μίγμα κινήτρων, αποφεύγοντας μερικά από τα αντικίνητρα που δημιουργούν οι απλές μέθοδοι. Ακόμα βέβαια και οι περισσότερο πολύπλοκες μικτές μέθοδοι δεν μπορούν να εξαφανίσουν πλήρως κίνητρα για υπέρ ή υπό θεραπεία ασθενών, όμως η κατάλληλη ρύθμιση του μίγματος πετυχαίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.
  Στα μικτά συστήματα αποζημίωσης σημαντικό ρόλο παίζει και η αποζημίωση βάση απόδοσης (P4P). Ένα τμήμα της αποζημίωσης των ΟΙ αφορά την απόδοση τους σε σειρά στόχων που έχουν προσυμφωνηθεί και δυνατόν να αφορά υγειονομικούς δείκτες πχ ρύθμιση διαβητικών ασθενών, ρύθμιση υπερτασικών ασθενών, επιτυχία προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο (% πληθυσμού που έχει υποβληθεί σε μαστογραφία, τεστ-παπ, κολονοσκόπηση σύμφωνα με τις συστάσεις) ή και την προκαλούμενη φαρμακευτική δαπάνη ή την δαπάνη σε παρακλινικές εξετάσεις… Μέσω της χρήσης κατάλληλων στόχων δυνατόν να προαχθούν επιθυμητές πολιτικές υγείας.

 • 1 Μαΐου 2017, 20:06 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 10

  Απουσιάζει η αναφορά σε γεωγραφικά στοιχεία / μορφολογία σε σχέση με την κινητροδότηση και επιδημιολογικά στοιχεία που καθορίζουν τη ζήτηση/κατανάλωση υπηρεσιών, δηλ. ηλικία, φύλο, λοιπά δημογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα περιοχής, κινητική κατάσταση ασθενών, μεγάλες ευπαθείς ομάδες (π.χ., μειονοτικές ομάδες, καταυλισμοί, πρόσφυγες κ.λπ.).

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 1 Μαΐου 2017, 10:34 | Εμμανουήλ Σμυρνάκης

  Άρθρο 10, παράγραφος 3
  Οι οικογενιακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ θα αμοίβονται κατά κεφαλή. Με δεδομένο ότι θα έχουν και την ιδιωτική τους πελατεία, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο να κάνουν σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αντιθέτως υπάρχει αντικίνητρο οι γιατροι του ΕΣΥ να ιδιωτικοποιηθούν και να κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ!
  Οι λοιπών ειδικοτήτων θα αμοίβονται κατά πράξη, θεσμός, που όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, οδηγεί στην προκλητή ζήτηση υπηρεσιών.

  Με εκτίμηση

  Εμμανουήλ Σμυρνάκης
  Γενικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης
  Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας – Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  e-mail: smyrnak@auth.gr – τηλ. 2310 999147 – Φαξ 2310 999131

 • Άγνωστο το πλαίσιο λειτουργίας και οι εργασιακές συνθήκες για όσους συμβληθούν. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις φορέων και συλλογικών οργάνων των συμβεβλημένων γιατρών αλλά και του ΠΙΣ.

 • 29 Απριλίου 2017, 23:49 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Παράγραφος 1:
  Γιατί οι ιδιώτες συμβεβλημένοι ιατροί συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ και όχι με την ΥΠΕ; Και εάν ένας γιατρός της ΤΟΜΥ παίρνει αναρρωτική ή για άλλο λόγο άδεια 5 μήνες, θα παίρνετε ιδιώτη οικογενειακό ιατρό για 5 μήνες και μετά επιστροφή πίσω τους ασθενείς ή θα φτάνετε τους 3000 πολίτες ανά οικογενειακό ιατρό στους γιατρούς που μένουν; Και γιατί ρατσισμός με τους ιδιώτες ιατρούς και δεν μπορούν να δουν ανασφάλιστους και πρόσφυγες; Και εφόσον οι ιδιώτες ιατροί θα πληρώνονται με βάση τον αριθμό των πολιτών που τους επιλέγουν, γιατί σας ενδιαφέρει ο αριθμός των γιατρών και πρέπει πρώτα να είναι γεμάτες οι ΤΟΜΥ; Φοβάστε μήπως οι ασφαλισμένοι πολίτες επιλέξουν ιδιώτη οικογενειακό και όχι τις ΤΟΜΥ; Δεν σέβεστε την επιλογή των πολιτών;
  Παράγραφος 3:
  – Ο “συντελεστής ηλικιακής ομάδα” είναι η πιο αρχαία μέθοδος πληρωμής στην περίπτωση του capitation. Σήμερα, αντί αυτού χρησιμοποιούνται τα Ambulatory DRGs στα οποία υπολογίζεται η ηλικία, το φύλο του ασθενή, η γεωγραφική μορφολογία, η κινητική κατάσταση του ασθενή και σοβαρά νοσήματα του. Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο, τα υπόλοιπα είναι εύκολο να υπολογίζονται αυτόματα. Ειδικά η γεωγραφική μορφολογία μπορεί να δώσει κίνητρα να πάνε γιατροί και στα νησιά ή στις ορεινές περιοχές

 • 27 Απριλίου 2017, 23:44 | manos

  στο προς καταθεση νομοσχεδιο ειναι απαραιτητο να μπει και η ομαδα ιατρων οι οποιοι κατεχουν πιστοποιητικο γενικης ιατρικης.και αυτο γιατι οι περισσοτεροι των οποιων βρισκονται σε περιοχες που δυσκολα ενας ειδικευμενος θα παει να ασκησει την ιατρικη αλλα και γιατι οι περισσοτεροι εχουν αποσταγμα γνωσης τουλαχιστον 3 δεκαετιων.

 • 27 Απριλίου 2017, 11:05 | Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

  Ιδιώτες γιατροί που δεν συμβάλλονται με το σύστημα της ΠΦΥ διατηρούν το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αναγραφής εργαστηριακών εξετάσεων,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΠΦΥ, σαν αναπόσπαστο και αναφαίρετο δικαίωμα της ιατρικής ιδιότητας
  τους .

 • 27 Απριλίου 2017, 10:33 | Σπύρος Τσαγκάρης

  ΜΕΤΑ 25 XΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΦΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ (ΤΕΩΣ ΙΚΑ-ΟΠΑΔ-ΤΑΠΟΤΕ,ΚΛΠ/ΝΥΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ…)ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
  1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ Π.Φ.Υ.
  2.ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ.
  3.ΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.
  4.Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΥΡΩΡΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
  5.ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΩΡΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ,ΕΩΣ 4 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ,ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
  6.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ,ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΦΥ.
  7.Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΗ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΕΠ,ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  8.ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ.
  ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ,ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΕΔΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ,ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
  ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

 • 23 Απριλίου 2017, 11:57 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Θέλουμε ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας ή ιατροκεντρικό;
  Οι υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που είναι;

 • 22 Απριλίου 2017, 22:20 | Ε.Η.

  Ο ιδιώτης ιατρός για να συνάψει σύμβαση οικογενειακού συμβεβλημένου ιατρού θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει:
  1.Το ακριβές ωράριο λειτουργίας,τις ώρες λειτουργίας του, τον αριθμό ασθενών που θα βλέπει στο συγκεκριμένο ωράριο, τη διάρκεια της κάθε επίσκεψης,η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διάρκειας μισής ώρας, δεδομένου ότι θα πρέπει να καταχωρούνται τα δεδομένα της κάθε επίσκεψης στον Α.Η.Φ.Υ. και ιδιαίτερα χρονοβόρα θα είναι η πρώτη επίσκεψη,όπου θα πρέπει να καταχωρηθεί όλο το ατομικό ιστορικό του ασθενούς.Εδώ θα ήταν καλό το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να παρέχει στο κάθε συμβεβλημένο οικογενειακό ιατρό και για το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου του σαν συμβεβλημένο έναν νοσηλευτή,που να βοηθά στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και στη καταχώρηση στοιχείων, καθώς και στην ενημέρωση με έντυπο υλικό για διάφορα θέματα υγείας με τη καθοδήγηση του ιατρού, στην εκτέλεση ενεσοθεραπείας, εμβολιασμού και καταγραφή όλων των δεδομένων στον Α.Η.Φ.Υ.με την επίβλεψη πάντα του ιατρού. Με το τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε νοσηλευτικό προσωπικό.Η αμοιβή των νοσηλευτών θα καλύπτεται από τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία και όχι από τον ιατρό.
  2.Εάν ο ιατρός μπορεί να εργαστεί σε διαφορετικό ωράριο και σαν ιδιώτης ιατρός.
  3.Ποιά θα είναι η αμοιβή του και πώς θα προσδιορίζεται κατά κεφαλήν στο σύνολο του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης.Επίσης η υποχρέωση του ιατρού να κάνεις επισκέψεις κατ’οίκον θα περιλαμβάνεται στο ωράριο εργασίας,όπως θα πρεπε να είναι, γιατί διαφορετικά,εκτός ωραρίου θα πρέπει να θεωρείται ιδιωτική επίσκεψη και να αμείβεται από τον ασθενή.
  4.Η αμοιβή με πάγια αντιμισθία αποτελεί σύμβαση έργου,όπως το παλαιό ΤΕΒΕ,όπου πλήρωνε τις ασφαλιστικές εισφορές του γιατρού, σήμερα θα πληρώνει τον αντίστοιχο ΕΦΚΑ? Φοβάμαι ότι με την αμοιβή της πάγιας αντιμισθίας θα μειωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  5.Θα πρέπει να μειωθεί στο μέγιστο δυνατό η γραφειοκρατεία συνταγογράφησης για τον ιατρό, που τελευταία γίνεται όλο και περισσότερη.Προτείνω να μην υπάρχουν καθόλου συνταγές ή παραπεμπτικά εξετάσεων, αλλά να είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή και συνδεδεμένα με την ηλεκτρονική κάρτα υγείας του ασθενούς, πού θα είναι αυστηρά προσωπική και θα τη κατέχει ο ίδιος κι κανένας άλλος. Έτσι μέσω αυτής θα γίνεται η ταυτοποίηση του από το φαρμακοποιό ή το διαγνωστικό κέντρο,ή το συμβεβλημένο μικροβιολόγο,οι οποίοι θα αναγνωρίζουν την ηλεκτρονική συνταγή ή το παραπεμπτικό προς εκτέλεση.Επίσης τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή άλλων απεικονιστικών εξετάσεων,όπως υπερηχογραφήματα,ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες,κ.α.να καταχωρούνται απευθείας στον Α.Η.Φ.Υ.από τους συναδέλφους,που θα τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτόν.Έτσι ο ασθενής δεν θα πρέπει να φέρει τίποτα μαζί του στην επίσκεψη,που πολλές φορές τυχαίνει να το ξεχνά και ο ιατρός θα κερδίζει χρόνο για τη καταχώρηση των αποτελεσμάτων.Επίσης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονικό αρχείο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει σε αυτά και για μελλοντική χρήση.Βλέπε παρακάτω:
  https://www.youtube.com/watch?v=m9rTZM2kj78.
  6.Τι θα γίνει αν ένας ιδιώτης ιατρός αποφασίσει να μη συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, δεν μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον κατηγορία οικογενειακών ιατρών μη συμβεβλημένων πιστοποιημένων, με αμοιβή της επίσκεψης από τον ασθενή?Κατά τα λοιπά θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το συμβεβλημένο.
  7.Πως θα κλείνονται τα ραντεβού με τον συμβεβλημένο ιατρό, απευθείας από τον ασθενή?

 • 22 Απριλίου 2017, 13:35 | ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΟΠΩΣ Π.Χ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΥΣ ,ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥΣ,ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥΣ….ΚΛΠ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ .ΝΑ ΑΥΞΗΘΗ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 20 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΤΩΝ 200 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ.ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΡΑΡΙΟ ΙΚΑ Η ΤΕΒΕ…ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ..

 • 22 Απριλίου 2017, 11:18 | ΕΤ

  Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 να προστεθεί και το:

  Καθήκοντα οικογενειακού γιατρού ασκούν ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ που κατέχουν πιστοποιητικό ιδιότητας γενικής ιατρικής.

  Ευχαριστώ.

 • 22 Απριλίου 2017, 08:28 | Τσουμάνη Ναταλία

  Θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά το γεγονός οτι ο οικογενειακός γιατρός δεν είναι παντογνώστης. Η εκπαίδευση του δεν του δίνει τη δυνατότητα να ξέρει τα πάντα και να αντιμετωπίζει τα πάντα και αυτό είναι λογικό. Ο οικογενειακός γιατρός δεν λειτούργησε ποτέ ουσιαστικά και σοβαρά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βρετανικό Σύστημα Υγείας) δεν έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο κόσμος ταλαιπωρείτε απίστευτα καθώς ο γενικός γιατρός παραπέμπει πάρα πολύ δύσκολα σε άλλες ειδικότητες. Ο Έλληνας έχει άλλη κουλτούρα και άλλη φιλοσοφία και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει νοοτροπία. Το σύστημα με τους ιδιώτες συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί αρκετά καλά. Θ πρέπει να διευρυνθεί και να μπουν και άλλες ειδικότητες (π.χ Οδοντίατροι). Επίσης να μας δίνεται η δυνατότητα, (αν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα από ένα δημόσιο φορέα), γρήγορα να μπορούν να κλείσουν ραντεβού (είτε μόνοι τους, είτε μέσω δημόσιας υπηρεσίας) σε γιατρό ειδικότητας.
  Επίσης, θα πρέπει να εντοπίσετε ειδικότητες γιατρών οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη αναμονή π.χ οφθαλμίατροι και να κάνετε σύμβαση με περισσότερους γιατρούς.

  Τσουμάνη Ναταλία Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 20 Απριλίου 2017, 17:14 | Κωνσταντίνος Ντουρτούνης

  Τείνει πλέον να γίνει θεσμός η απαξίωση της στοματικής υγείας του πληθυσμού δια του-επίσημου- αποκλεισμού της Οδοντιατρικής από κάθε παροχή διαχρονικά. Οι μόνιμα απασχολούμενοι σε μονάδες Π.Φ.Υ. δεν επαρκούν να καλύψουν το προβλεπόμενο ποσοστό του 1/10.000 και δεν υπάρχει πρόβλεψη για κονδύλιο για την οδοντιατρική κάλυψη του πληθυσμού από ιδιώτες οδοντιάτρους.Τουλάχιστον ένα 5% θα έπρεπε να κατευθύνεται σε οδοντιατρική πρόληψη και θεραπεία με ελεύθερη επιλογή θεράποντα οδοντιάτρου και συμμετοχή του ασθενούς σε ποσοστό που μπορεί να προκύψει κατά περίσταση-από πχ 0% για έλεγχο/αντιμετώπιση επείγοντος έως 50% για σύνθετες εμφράξεις και ενδοδοντικές θεραπείες.Όλα αυτά μπορούν να καθοριστούν κατόπιν συζήτησης με το σύνολο του οδοντιατρικού κόσμου δια του νόμιμου εκπροσώπου του την ΕΟΟ επί τη βάσει της αμοιβαίας κατανόησης. Δικλείδες μπορούν να υπάρξουν(πχ υποχρέωση του ασθενούς για 2 ελέγχους ετησίως και ηλεκτρονική καταγραφή των εργασιών ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση)

 • 20 Απριλίου 2017, 12:42 | Βασίλειος Μυλωνάς

  Οι Οδοντίατροι θα πρέπει να βρίσκονται σε όλα τα άρθρα του Νομοσχεδίου δίπλα στους Ιατρούς και να μην αποτελούν δεύτερη κατηγορία παρόχων ιατρικών υπηρεσιών.
  Λόγω της μέγιστης ανάγκης για την εξασφάλιση της υγείας του Ελληνικού Λαού, οι Οδοντιατρικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να τύχουν ειδικής μεταχείρισης με έμφαση στην βιωσιμότητα των Οδοντιατρείων, μιας και μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχε παρει καμιά κυβέρνηση στα σοβαρά τους κινδύνους και τις ασθένειες που προκαλούν οι οδοντο-γναθο-στοματολογικές παθήσεις στην γενική υγεία των πολιτών, ούτε έχει υπολογιστεί το κόστος που προκαλείται για την εκ των υστέρων αντιμετώπιση των γενικών και συστημικών ασθενειών που προκαλούνται.
  Η Οδοντιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται στα Οδοντιατρεία, να δοθεί κίνητρο στους Οδοντιάτρους, ώστε να παραμείνουν εν λειτουργεία τα υπάρχοντα Οδοντιατρεία και να συμπεριληφθούν στο Νομοσχέδιο με κατα περίπτωση αμοιβή του οδοντιάτρου, ο Ασφαλιστικός φορέας να καλύπτει, ότι μέρος της δαπάνης μπορεί να καλύπτει και ο ασθενής να πληρώνεται από το Ταμείο με την απόδειξη Π.Υ. του Οδοντιάτρου, με βάση την κοστολόγηση των Οδοντιατρικών υπηρεσιών, που είχε πραγματοποιηθεί από την Ε.Ο.Ο. και με ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών, επιδή αυτές αυξάνονται, λόγω συνεχών ανατιμήσεων, αύξησης του ΦΠΑ και της φορολογίας γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου και του υπέρογκου κόστους της Ασφάλισης των Οδοντιάτρων.
  Το κράτος δεν πρέπει μόνο να εισπράττει και να φτωχοποιεί τους πολίτεςτου, αλλά και να περέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που αυτοί δικαιούνται, όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα και τα Διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του Ανθρώπου.

 • 20 Απριλίου 2017, 12:15 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Γιατί από την Π.Φ.Υ. αποκλείονται οι Οδοντίατροι? Στις δαπάνες για περίθαλψη που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι δεν συμπεριλαμβάνεται η οδοντιατρική? Δεν μιλάμε βέβαια για προσθετική που δεν καλύπτεται ούτε σε άλλα κράτη αλλά την προληπτική οδοντιατρική και θεραπευτική οδοντιατρική. Η πρόταση μου είναι:
  Παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης με συμμετοχή του ασφαλισμένου έως 50% σε όλους τους ασφαλισμένους από τους ιδιώτες οδοντιάτρους, με ελεύθερη επιλογή από τον ασφαλισμένο με βάση τιμολόγιο που θα στηρίζεται σε κοστολόγιο που θα καταρτίσει η ΕΟΟ και ίσως επικαιροποιηθεί και εγκριθεί και συμφωνηθεί και από την πολιτεία. Χρειάζεται λοιπόν υπογραφή συλλογικής σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΟΟ . Βάση για την υπογραφή της σύμβασης αυτής πρέπει να είναι :
  1. Το5% του Συνολικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ να πηγαίνει σε Οδοντιατρική περίθαλψη.
  2. Έλεγχος δειγματοληπτικός των παρεχομένων Υπηρεσιών ηλεκτρονικά.
  3.Το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το είδος της οδοντιατρικής εργασίας. (πχ 20% για αποτρύγωση, φθορίωση , θεραπεία ουλίτιδας, απλή έμφραξη , 50% για σύνθετη έμφραξη ή εξαγωγή, 0% για εξέταση αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού κλπ.
  4.Υποχρεωτική επίσκεψη 2 φορές τον χρόνο στον οδοντίατρο .
  5.Υποχρεωτική καταχώριση ηλεκτρονικά των εργασιών ώστε να μην γίνεται κατάχρηση.

 • 20 Απριλίου 2017, 12:08 | Διονυσιος Τσαντιλας

  Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε ένα τέτοιο σύστημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει γιατί δεν στηρίζεται στην αξιοκρατία και στην ανάπτυξη των ιατρείων μας και γιατί μας γυρίζει πίσω τελικά σε ένα σύστημα από το όποιο όλοι είχαν παράπονα
  Το πρόβλημα που προκύπτει δεν έχει μόνο να κάνει με το μισθό, την καταβολή των εισφορών του ΕΦΚΑ, το αν θα μπορούμε να πάρουμε άδεια για τις καλοκαιρινές μας διακοπές ή ότι άλλο μπορεί να μας έρθει στο μυαλό σαν απορία (ζητήματα για τα όποια δεν γίνεται καμία νύξη στο νομοσχέδιο και άρα ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι μας περιμένει), αλλά με τις δεκάδες των ασθενών που θα κατακλύζουν άναρχα τα ιατρεία μας, απαιτώντας να βρουν την υγεία τους και μάλιστα όσο γίνεται γρηγορότερα. Το λειτούργημα που υπηρετούμε απαιτεί ηρεμία στην εργασία και όχι συνωστισμό διότι τα λάθη στην δουλειά μας οι ασθενείς τα πληρώνουν ακριβά.
  Έχοντας πλέον ζήσει όλα τα συστήματα από το 2008 έως σήμερα, άποψη μου είναι ότι το σύστημα πρέπει να παραμείνει ως έχει , χωρίς όριο στις επισκέψεις σε παιδιάτρους, παθολόγους και γενικούς ιατρούς, ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες θα μπορούν να αμείβονται μόνο κατόπιν παραπομπής οι οποίες και αυτές θα πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια , παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες και παγιωμένες τακτικές, ενώ οι ιατροί που παραπέμπουν θα πρέπει να υπόκεινται σε στατιστικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας.
  Μόνο υιοθετώντας νομούς της δυτικής κοινωνίας ( δηλαδή να αμειβόμαστε συμφώνα με την προσέλευση στο ιδιωτικό μας ιατρείο) θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την εργασία μας. Έπειτα, γιατί να αμείβεται κάποιος αν δεν έχει κόσμο μόνο και μόνο γιατί τον δήλωσαν 2500 άνθρωποι που μετά την πρώτη τους επαφή μαζί του δεν θέλουν να τον ξαναεπισκεφτούν, ή ακόμη χειρότερα γιατί κάποιος ασθενής να μην μπορεί να επισκεφτεί τον ιατρό της εμπιστοσύνης του μόνο και μόνο γιατί δεν πρόλαβε να τον «δηλώσει» στο βιβλιάριο του.
  Τέτοια νομοθετήματα δεν μπορούν να τίθενται προς συζήτηση για τόσο λίγο διάστημα και άνευ ιατρικής εκπροσώπησης και με την λέξη μου αυτή εννοώ των μάχιμων καθημερινών ιδιωτών ιατρών
  Επιπλέον θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τις τρίμηνες ή τις εξάμηνες συνταγές με αφορμή κάτι που διάβασα στα σχόλια. Οι πιο αρρύθμιστοι ασθενείς που κατέφευγαν στο ιατρείο μου στην συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν στα χεριά τους εξάμηνες συνταγές. Αυτό τα λέει όλα.
  Τώρα αν η άποψη μου αυτή θα κριθεί από τον νομοθέτη ασύμφορη ή ενάντια στις μνημονιακές μας δεσμεύσεις σίγουρα χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για να θεωρηθεί η διαβούλευση αυτή επιτυχής αλλά και για να ξέρουμε όλοι πού βαδίζουμε και τι μας συμφέρει ως ιδιώτες ιατροί να επιλέξουμε.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

  Δρ.Διονύσιος Τσαντίλας
  Ειδικος Παθολογος
  Λαρισα

 • 19 Απριλίου 2017, 18:06 | Μαρια

  Το συστημα με τους συμβεβλημενους ιατρους ειναι προτιμοτερο.Ας το διευρυνουν αν θελουν για να εξυπηρετησουν και καινουργιους συναδελφους.Ο θεσμος του οικ.ιατρου επιτασσει τα ιδ.ιατρεια στις αναγκες του κρατους ,τη στιγμη που τα εξοδα ειναι υπερογκα και τα αντιμετωπιζουμε μονοι μας,ενω ταυτοχρονα θα υποβαθμισει την παροχη ιατρ.υπηρεσιων.

 • 19 Απριλίου 2017, 18:49 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

  Ελεύθερη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε όλους τους κλινικούς γιατρούς όλων των ειδικοτήτων με συμβολική συμμετοχή 5 ευρω/επίσκεψη και τα άλλα 5 να τα πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ χωρίς αριθμητικό περιορισμό των επισκέψεων.
  Αποτέλεσμα : ποιοτικότερες υπηρεσίες, αξιοπρεπέστεροι όροι εργασίας γιατρών και μικρότερη δαπάνη για το Δημόσιο.
  Το κατά κεφαλήν σύστημα αμοιβών είναι υποβάθμιση της Π.Φ.Υ.

 • 19 Απριλίου 2017, 12:58 | Καψάλας Βασίλειος

  Kαλύτερα να παραμείνει το σύστημα των συμβεβλημένων ως έχει. Κοστίζει περί τα 8 εκατομμύρια τον μήνα και εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός ασθενών με αξιόπιστο και σωστό τρόπο στα εξοπλισμένα ιατρεία. Το σύστημα με τον οικογενειακό ιατρό έχει αποτύχει στις χώρες που εφαρμόζεται.

 • 19 Απριλίου 2017, 11:55 | Νεκτάριος Νικολόπουλος

  Δεδομένου πως ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα είναι επιβεβλημένο να ανοίξει τις συμβάσεις ο ΕΟΠΥΥ με ΟΛΟΥΣ τους ιδιώτες παροχους. Κατα αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα ευρύτατο δίκτυο- μητρώο συμβεβλημένων ιατρών στην επικράτεια πέραν του δημοσίου συστήματος. Το υφιστάμενο budget ιατρικών επισκέψεων πρέπει να κατανεμηθεί σε αναλογία 70% στους πρωτοβάθμιους ιατρούς (παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς, παιδίατρους) και 30% στις υπόλοιπες ειδικότητες με παράλληλη εφαρμογή rebate & clawback και στις ιατρικές επισκέψεις. Κατα αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός θα εξοικειωθεί σταδιακά με τους πρωτοβάθμιους ιατρούς πριν την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού.
  Κατα την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού οι υποχρεώσεις και αμοιβές του θα πρέπει να προσδιορίζονται λεπτομερώς από το συμβόλαιο του , το οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης. Απο εκείνο το σημείο , οι λοιπές ειδικότητες, πλην του οικογενειακού ιατρού, οφείλουν να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ μόνο κατα πράξη και περίπτωση (κι όχι με πάγια αποζημίωση) με ηλεκτρονική παραπομπή οικογενειακού ιατρού.

 • 19 Απριλίου 2017, 10:56 | ΙΚ

  οι συμβεβλημενοι ιατροι πρεπει να υπαρχουν και να πληρωνονται κατα πραξη και περιπτωση ωστε να εχουν κινητρο να ειναι καλοι γιατι τοτε θα εχουν περισσοτερους ασθενεις και αρα καλυτερες αποδοχες.
  συστημα με παγια αντιμισθια ειναι καταδικασμενο καθως δημιουργει ιατρους ΔΥ με ολα τα κακα του ΔΥ

 • 19 Απριλίου 2017, 10:46 | ΔΔ

  το σωστο ειναι να υπαρχουν συμβεβλημενοι ειδικοι ιατροι οπως και τωρα που θα πληρωνονται κατα πραξη και περιπτωση οπως τωρα. απλα αντι για 200 ατομα το μηνα, να εχουν 400 ατομα ωστε να μπορουμε να εξυπηρετουμαστε εμεις οι ασθενεις καλυτερα.

 • 19 Απριλίου 2017, 08:46 | Λαθουρακης Νικος

  TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΒΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.Ο ΠΙΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ ,Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΑ 20 ΕΥΡΩ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ , ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ,ΟΠΩΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΗ -ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

 • 18 Απριλίου 2017, 22:17 | Μαρια

  Θα ηθελα να απαντησω στο συναδελφο που εγραψε για τριμηνες και εξαμηνες δωρεαν απο συμβεβλημενους οτι θα επρεπε να ντρεπεται που εγραψε τετοιο σχολιο για τους ιδιωτες συμβεβλημενους,που εδω και χρονια πιστωνουν το ελληνικο κρατος,πληρωνοντας με μεγαλη δυσκολια τα τρεχοντα εξοδα τους,περιμενοντας αν και ποτε θα ανταποκριθει ο εοπυυ στις υποχρεωσεις του.Ειναι ανηκουστο εκει που μας χρωστανε κατ εξακολουθηση να κατηγορουμαστε οτι πλουτιζουμε ασκοπως !!!!!Οι πολυμηνες συνταγες οφειλουν να αφορουν μονο το ΠΕΔΥ και τα ΚΥ και τα Νοσοκομεια,οπου οι γιατροι δεν καταβαλουν προσωπικα εξοδα για συνταγογραφηση!

 • 18 Απριλίου 2017, 20:54 | Κωστάκης Προκόπης

  Παρότι ειδικότερο θέμα, είναι νομίζω καιρός πια να νομοθετηθεί η έστω εν δυνάμει ένταξη των συμβεβλημένων Γιατρών στο ηλεκτρονικό σύστημα των ραντεβού.

 • 16 Απριλίου 2017, 03:20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  οι συμβεβλημένοι ιατροί αλλά και οι ιατροί της ΠΦΥ γενικότερα να υποχρεούνται στην έκδοση τριμήνων και εξαμήνων συνταγών φαρμάκων ώστε να πάψουν να χρησιμοποιούν τη μηνιαια συνταγογράφηση ως μέσο αδικαιολόγητου πλουτισμού μέσω των επισκέψεων

 • 13 Απριλίου 2017, 01:11 | Βασιλειος πετρης

  Κανενα συστημα σαν αυτο που προωθειται δεν επιβιωσε σε καμια σοβαρη χωρα.Καθυστερηση στη διεκπεραιωση των περοστατικων απο τους ειδικους ιατρους, αγανακτηση των ασθενων απο την ελειψη συντονισμου.Υποκριτικη Μετακυλιση του κοστους στους ασθενεις που δε θα θελουν να μπλεξουν σε υγειονομικα συνθετα γραναζια.Κοινωνια μη εκπαιδευμενη σε τετοιο συστημα θα οδηγηθει σρ προστριβες με τους υγειονομικους της γενικης ιατρικης.
  Μειωση της ποιοτητας των παρεχομενων υπηρεσιων (ιατρεια παλαιου τεβε)

 • 12 Απριλίου 2017, 10:19 | Ελένη Καρανίκα

  Καλημέρα! Τι θα γίνει με τους ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ; Με το καινούριο νομοσχέδιο είναι σίγουρο το λουκέτο στα ιατρεία τους…

 • 12 Απριλίου 2017, 09:10 | χριστινα

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ .ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΡΕΙΑ 5ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΛΟΓΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣ,ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ .ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

 • 12 Απριλίου 2017, 01:11 | Κοντομαρης Χριστόφορος

  Τι είδους διαβούλευση είναι αυτή όταν Δεν λέτε πόσες ώρες θα εργάζεται ο γιατρός,πόσο θα αμείβεται και πόσους ασθενείς θα πρέπει να βλέπει;Στον αέρα θα μιλαμε;Είναι το ίδιο ας πούμε να πληρώνεται για 4 ώρες ημερησίως 1000 ευρω και το ίδιο για 8 ώρες 2000 ευρω, η μηπως νομίζετε ότι η επιτυχία του συστήματος είναι άσχετη με τις αμοιβές και το ωράριο και όλοι θα δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους και τη χαρά της εργασίας;Δώστε στοιχεία τώρα αλλιώς ή συζήτηση δεν έχει νόημα.Κατα τ άλλα συμφωνώ να υπάρχει οικογενειακός γιατρός με αξιοπρεπή αμοιβή και απόλυτο έλεγχο της παραπομπής σε πιο εξειδικευμένους γιατρούς με δυνατότητα βέτο για την παραπομπή η όχι σε αλλο γιατρό.Το σύστημα να μην αποζημιώνει επισκέψεις σε άλλους ειδικούς γιατρούς χωρίς παραπεμπτικό απο τον οικογενειακό γιατρό,αλλιώς θα οδηγηθεί όλο το εγχείρημα σε αποτυχία.