• Σχόλιο του χρήστη 'Νεκτάριος Νικολόπουλος' | 19 Απριλίου 2017, 11:55

    Δεδομένου πως ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα είναι επιβεβλημένο να ανοίξει τις συμβάσεις ο ΕΟΠΥΥ με ΟΛΟΥΣ τους ιδιώτες παροχους. Κατα αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα ευρύτατο δίκτυο- μητρώο συμβεβλημένων ιατρών στην επικράτεια πέραν του δημοσίου συστήματος. Το υφιστάμενο budget ιατρικών επισκέψεων πρέπει να κατανεμηθεί σε αναλογία 70% στους πρωτοβάθμιους ιατρούς (παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς, παιδίατρους) και 30% στις υπόλοιπες ειδικότητες με παράλληλη εφαρμογή rebate & clawback και στις ιατρικές επισκέψεις. Κατα αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός θα εξοικειωθεί σταδιακά με τους πρωτοβάθμιους ιατρούς πριν την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού. Κατα την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού οι υποχρεώσεις και αμοιβές του θα πρέπει να προσδιορίζονται λεπτομερώς από το συμβόλαιο του , το οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης. Απο εκείνο το σημείο , οι λοιπές ειδικότητες, πλην του οικογενειακού ιατρού, οφείλουν να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ μόνο κατα πράξη και περίπτωση (κι όχι με πάγια αποζημίωση) με ηλεκτρονική παραπομπή οικογενειακού ιατρού.