• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Ντουρτούνης' | 20 Απριλίου 2017, 17:14

    Τείνει πλέον να γίνει θεσμός η απαξίωση της στοματικής υγείας του πληθυσμού δια του-επίσημου- αποκλεισμού της Οδοντιατρικής από κάθε παροχή διαχρονικά. Οι μόνιμα απασχολούμενοι σε μονάδες Π.Φ.Υ. δεν επαρκούν να καλύψουν το προβλεπόμενο ποσοστό του 1/10.000 και δεν υπάρχει πρόβλεψη για κονδύλιο για την οδοντιατρική κάλυψη του πληθυσμού από ιδιώτες οδοντιάτρους.Τουλάχιστον ένα 5% θα έπρεπε να κατευθύνεται σε οδοντιατρική πρόληψη και θεραπεία με ελεύθερη επιλογή θεράποντα οδοντιάτρου και συμμετοχή του ασθενούς σε ποσοστό που μπορεί να προκύψει κατά περίσταση-από πχ 0% για έλεγχο/αντιμετώπιση επείγοντος έως 50% για σύνθετες εμφράξεις και ενδοδοντικές θεραπείες.Όλα αυτά μπορούν να καθοριστούν κατόπιν συζήτησης με το σύνολο του οδοντιατρικού κόσμου δια του νόμιμου εκπροσώπου του την ΕΟΟ επί τη βάσει της αμοιβαίας κατανόησης. Δικλείδες μπορούν να υπάρξουν(πχ υποχρέωση του ασθενούς για 2 ελέγχους ετησίως και ηλεκτρονική καταγραφή των εργασιών ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση)