• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΑΪΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 21 Απριλίου 2017, 16:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι κρίσεις για την επιλογή Συντονιστή ΤοΠΦΥ δεν αποτελούν επιστημο- νικές κρίσεις ιατρών-οδοντιάτρων, π.χ. για διορισμό στο ΕΣΥ, αλλά στην ουσία κρίσεις Δ/ντών. Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ'όψιν τα κάτωθι: - ικανότητα διοίκησης & αποδεδειγμένα διοικητικά προσόντα, - αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την υπηρεσία, - ωριμότητα & ικανότητα κρίσης, - προϋπάρχουσα εμπειρία & προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης, - συνέπεια, εργατικότητα, ευγένεια, ήθος & ευπρεπής συμπεριφορά, τόσο πρός τους συνεργάτες, όσο και πρός τους ασθενείς, - ικανότητα να επιβάλλεται με τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητα του,τις γνώσεις του & την εμπειρία του και να προσπερνά και να αντιπαρέρχεται τις μικρότητες και τις αντιπαραθέσεις που αναπόφευκτα δημιουργούνται με το πέρασμα του χρόνου, ανάμεσα σε συνεργάτες & συναδέλφους. Επικουρικά να συνεκτιμηθούν σπουδές & μετεκπαιδεύσεις σε απόλυτη συνάφεια, όμως, με το αντικείμενο της Δ/νσης και όχι η απλή κατοχή Μsc η Phd. ( Άραγε σε τι μπορεί να βοηθήσει τον Συντονιστή η Διατριβή π.χ. με θέμα:" η κοινωνικοοικονομική επίπτωση στον πληθυσμό του γιγαντοκυτταρικού όγκου των μακρών οστών" ). Με 23 έτη υπηρεσίας σε Μ.Υ, εκ των οποίων τα 13 με συμμετοχή στη Διεύθυνσή της, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τα ανωτέρω προσόντα διαθέτουν σαφώς και αδιαμφισβήτητα ειδικότητες γιατρών όπως Ορθοπαιδικοί, Χειρουργοί, παιδίατροι κ.ά. εκτός των Παθολόγων. Πιο σωστά 23 έτη δεν γνωρίζω Παθολόγο Δ/ντή ή υπεύθυνο Μ.Υ. Αντίθετα γνωρίζω Ορθ/κούς, Χειρ/γούς, Παιδιάτρους, Οδοντιάτρους κ.ά. Κατά συνέπεια το αρθρο 14 του πρός ψήφιση ν/σ πρέπει να τροποποι- ηθεί, ώστε Συντονιστές ΤοΠΦΥ να επιλέγονται άξιοι και ικανοί απο όλες τις ειδικότητες των υπηρετούντων στο Κ.Υ γιατρών ΕΣΥ, Δ/ντών ή ελλείψει αυτών Ε.Α΄.