• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΤ' | 22 Απριλίου 2017, 11:18

    Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 να προστεθεί και το: Καθήκοντα οικογενειακού γιατρού ασκούν ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ που κατέχουν πιστοποιητικό ιδιότητας γενικής ιατρικής. Ευχαριστώ.