• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Η.' | 22 Απριλίου 2017, 22:20

    Ο ιδιώτης ιατρός για να συνάψει σύμβαση οικογενειακού συμβεβλημένου ιατρού θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει: 1.Το ακριβές ωράριο λειτουργίας,τις ώρες λειτουργίας του, τον αριθμό ασθενών που θα βλέπει στο συγκεκριμένο ωράριο, τη διάρκεια της κάθε επίσκεψης,η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διάρκειας μισής ώρας, δεδομένου ότι θα πρέπει να καταχωρούνται τα δεδομένα της κάθε επίσκεψης στον Α.Η.Φ.Υ. και ιδιαίτερα χρονοβόρα θα είναι η πρώτη επίσκεψη,όπου θα πρέπει να καταχωρηθεί όλο το ατομικό ιστορικό του ασθενούς.Εδώ θα ήταν καλό το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να παρέχει στο κάθε συμβεβλημένο οικογενειακό ιατρό και για το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου του σαν συμβεβλημένο έναν νοσηλευτή,που να βοηθά στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και στη καταχώρηση στοιχείων, καθώς και στην ενημέρωση με έντυπο υλικό για διάφορα θέματα υγείας με τη καθοδήγηση του ιατρού, στην εκτέλεση ενεσοθεραπείας, εμβολιασμού και καταγραφή όλων των δεδομένων στον Α.Η.Φ.Υ.με την επίβλεψη πάντα του ιατρού. Με το τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε νοσηλευτικό προσωπικό.Η αμοιβή των νοσηλευτών θα καλύπτεται από τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία και όχι από τον ιατρό. 2.Εάν ο ιατρός μπορεί να εργαστεί σε διαφορετικό ωράριο και σαν ιδιώτης ιατρός. 3.Ποιά θα είναι η αμοιβή του και πώς θα προσδιορίζεται κατά κεφαλήν στο σύνολο του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης.Επίσης η υποχρέωση του ιατρού να κάνεις επισκέψεις κατ'οίκον θα περιλαμβάνεται στο ωράριο εργασίας,όπως θα πρεπε να είναι, γιατί διαφορετικά,εκτός ωραρίου θα πρέπει να θεωρείται ιδιωτική επίσκεψη και να αμείβεται από τον ασθενή. 4.Η αμοιβή με πάγια αντιμισθία αποτελεί σύμβαση έργου,όπως το παλαιό ΤΕΒΕ,όπου πλήρωνε τις ασφαλιστικές εισφορές του γιατρού, σήμερα θα πληρώνει τον αντίστοιχο ΕΦΚΑ? Φοβάμαι ότι με την αμοιβή της πάγιας αντιμισθίας θα μειωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 5.Θα πρέπει να μειωθεί στο μέγιστο δυνατό η γραφειοκρατεία συνταγογράφησης για τον ιατρό, που τελευταία γίνεται όλο και περισσότερη.Προτείνω να μην υπάρχουν καθόλου συνταγές ή παραπεμπτικά εξετάσεων, αλλά να είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή και συνδεδεμένα με την ηλεκτρονική κάρτα υγείας του ασθενούς, πού θα είναι αυστηρά προσωπική και θα τη κατέχει ο ίδιος κι κανένας άλλος. Έτσι μέσω αυτής θα γίνεται η ταυτοποίηση του από το φαρμακοποιό ή το διαγνωστικό κέντρο,ή το συμβεβλημένο μικροβιολόγο,οι οποίοι θα αναγνωρίζουν την ηλεκτρονική συνταγή ή το παραπεμπτικό προς εκτέλεση.Επίσης τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή άλλων απεικονιστικών εξετάσεων,όπως υπερηχογραφήματα,ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες,κ.α.να καταχωρούνται απευθείας στον Α.Η.Φ.Υ.από τους συναδέλφους,που θα τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτόν.Έτσι ο ασθενής δεν θα πρέπει να φέρει τίποτα μαζί του στην επίσκεψη,που πολλές φορές τυχαίνει να το ξεχνά και ο ιατρός θα κερδίζει χρόνο για τη καταχώρηση των αποτελεσμάτων.Επίσης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονικό αρχείο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει σε αυτά και για μελλοντική χρήση.Βλέπε παρακάτω: https://www.youtube.com/watch?v=m9rTZM2kj78. 6.Τι θα γίνει αν ένας ιδιώτης ιατρός αποφασίσει να μη συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, δεν μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον κατηγορία οικογενειακών ιατρών μη συμβεβλημένων πιστοποιημένων, με αμοιβή της επίσκεψης από τον ασθενή?Κατά τα λοιπά θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το συμβεβλημένο. 7.Πως θα κλείνονται τα ραντεβού με τον συμβεβλημένο ιατρό, απευθείας από τον ασθενή?