• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Γεωργίου' | 24 Απριλίου 2017, 00:07
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Συμφωνώντας με τα ανωτέρω σχόλια για την αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων επιλογής, θα πρότεινα η επιλογή να γίνεται μετά από κατάθεση υποψηφιοτήτων όχι μόνο από τον ΤοΠΦΥ για το οποίο θα επιλεγεί Συντονιστής αλλά από τους υπηρετούντες στην οικεία ΥΠΕ προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής από περισσότερους και ίσως πιο αξιόλογους υποψηφίους