• Σχόλιο του χρήστη 'Αγορίτσα Κουλούρη' | 26 Απριλίου 2017, 17:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θεωρώ ότι για τη θέση Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα κατάληψης της θέσης σε όλους όσοι επιθυμούν και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, ο καθορισμός των οποίων πρέπει να είναι σαφής και αντικειμενικός. Τυπικά, ουσιαστικά, εξειδίκευσης στην ΠΦΥ, τα οικονομικά της υγείας και τη Διοίκηση, εμπειρίας, δράσεων, οργάνωσης και συμμετοχής προγραμμάτων στην κοινότητα και στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας με προσανατολισμό στην κοινοτική και δημόσια υγεία, κριτήρια ΑΣΕΠ που θα διασφάλιζαν τουλάχιστο την αξιοκρατική κατάταξη των ενδιαφερομένων. Να μπορούν να καταλάβουν τη θέση όχι μόνο άτομα με πτυχίο ιατρικής αλλά και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Η άσκηση και επιτυχής διεκπεραίωση διοικητικού έργου, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση της στοχοθεσίας δεν άπτεται μόνο μιας ειδικότητας και δεν αποτελεί μονοπώλιο. Αγορίτσα Κουλούρη