• Σχόλιο του χρήστη 'Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος' | 27 Απριλίου 2017, 11:05

    Ιδιώτες γιατροί που δεν συμβάλλονται με το σύστημα της ΠΦΥ διατηρούν το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αναγραφής εργαστηριακών εξετάσεων,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΠΦΥ, σαν αναπόσπαστο και αναφαίρετο δικαίωμα της ιατρικής ιδιότητας τους .