• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Κουναλάκης' | 29 Απριλίου 2017, 23:49

    Παράγραφος 1: Γιατί οι ιδιώτες συμβεβλημένοι ιατροί συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ και όχι με την ΥΠΕ; Και εάν ένας γιατρός της ΤΟΜΥ παίρνει αναρρωτική ή για άλλο λόγο άδεια 5 μήνες, θα παίρνετε ιδιώτη οικογενειακό ιατρό για 5 μήνες και μετά επιστροφή πίσω τους ασθενείς ή θα φτάνετε τους 3000 πολίτες ανά οικογενειακό ιατρό στους γιατρούς που μένουν; Και γιατί ρατσισμός με τους ιδιώτες ιατρούς και δεν μπορούν να δουν ανασφάλιστους και πρόσφυγες; Και εφόσον οι ιδιώτες ιατροί θα πληρώνονται με βάση τον αριθμό των πολιτών που τους επιλέγουν, γιατί σας ενδιαφέρει ο αριθμός των γιατρών και πρέπει πρώτα να είναι γεμάτες οι ΤΟΜΥ; Φοβάστε μήπως οι ασφαλισμένοι πολίτες επιλέξουν ιδιώτη οικογενειακό και όχι τις ΤΟΜΥ; Δεν σέβεστε την επιλογή των πολιτών; Παράγραφος 3: - Ο “συντελεστής ηλικιακής ομάδα” είναι η πιο αρχαία μέθοδος πληρωμής στην περίπτωση του capitation. Σήμερα, αντί αυτού χρησιμοποιούνται τα Ambulatory DRGs στα οποία υπολογίζεται η ηλικία, το φύλο του ασθενή, η γεωγραφική μορφολογία, η κινητική κατάσταση του ασθενή και σοβαρά νοσήματα του. Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο, τα υπόλοιπα είναι εύκολο να υπολογίζονται αυτόματα. Ειδικά η γεωγραφική μορφολογία μπορεί να δώσει κίνητρα να πάνε γιατροί και στα νησιά ή στις ορεινές περιοχές