• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Κατή' | 30 Απριλίου 2017, 20:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι οδοντίατροι του ΕΣΥ χαρακτηρίζονται από αποδεδειγμένη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικού έργου και έχουν αναλάβει επιτυχώς θέσεις ευθύνης στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, στο πέρασμα των χρόνων. Με τον σχετικά πρόσφατο Νόμο 4368/2016, άρθρο 47, διορθώθηκε η αδικία που είχε επιτελεσθεί - προσωρινά - σε βάρος τους (αποκλεισμός από την ανάληψη θέσεων ευθύνης). Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των διατάξεων του νέου Νομοσχεδίου, οι οδοντίατροι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ισότιμα με τις λοιπές ιατρικές ειδικότητες. Ο Συντονιστής πρέπει να επιλέγεται μεταξύ των υπηρετούντων Διευθυντών ιατρών (όλων των ειδικοτήτων) ή οδοντιάτρων.