• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Δεν μπορεί να είναι κριτήριο επιλογής για τη θέση του Συντονιστή η ιατρική του εξειδίκευση και το μεταπτυχιακό στα οικονομικά της υγείας. Τότε λοιπόν γιατί δεν θα είναι καλός για τη θέση πχ ο δερματολόγος με μεταπτυχιακό στις υπηρεσίες υγείας ή υπάρχει η άποψη ότι από την "πληθώρα" παθολόγων, γενικών και παιδιάτρων που θα εισέλθουν στους Το.ΠΦΥ θα υπάρχει η δυνατότητα να καταλαμβάνουν και διοικητικές θέσεις; Προτείνουμε την επιλογή του Συντονιστή, ανεξαρτήτως ειδικότητας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και με ψηφοφορία από το σύνολο των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη μας ιδιαίτερα τις αρμοδιότητες του.