• Σχόλιο του χρήστη 'Εμμανουήλ Σμυρνάκης' | 1 Μαΐου 2017, 10:34

    Άρθρο 10, παράγραφος 3 Οι οικογενιακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ θα αμοίβονται κατά κεφαλή. Με δεδομένο ότι θα έχουν και την ιδιωτική τους πελατεία, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο να κάνουν σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αντιθέτως υπάρχει αντικίνητρο οι γιατροι του ΕΣΥ να ιδιωτικοποιηθούν και να κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ! Οι λοιπών ειδικοτήτων θα αμοίβονται κατά πράξη, θεσμός, που όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, οδηγεί στην προκλητή ζήτηση υπηρεσιών. Με εκτίμηση Εμμανουήλ Σμυρνάκης Γενικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Ιατρικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ e-mail: smyrnak@auth.gr - τηλ. 2310 999147 - Φαξ 2310 999131