• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 1 Μαΐου 2017, 20:06

    Άρθρο 10 Απουσιάζει η αναφορά σε γεωγραφικά στοιχεία / μορφολογία σε σχέση με την κινητροδότηση και επιδημιολογικά στοιχεία που καθορίζουν τη ζήτηση/κατανάλωση υπηρεσιών, δηλ. ηλικία, φύλο, λοιπά δημογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα περιοχής, κινητική κατάσταση ασθενών, μεγάλες ευπαθείς ομάδες (π.χ., μειονοτικές ομάδες, καταυλισμοί, πρόσφυγες κ.λπ.). Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου