• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ' | 1 Μαΐου 2017, 22:15

     Μέθοδος αποζημίωσης οικογενειακού γιατρού Η επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου στην αποζημίωση του οικογενειακού γιατρού είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της μεταρρύθμισης. Η οικονομική θεωρία προβλέπει πως η μέθοδος αποζημίωσης δημιουργεί μια ομάδα κινήτρων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γιατρών- agency theory. Διαφορετικές μέθοδοι αποζημίωσης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να κινητοποιήσουν και να προάγουν διαφορετικούς στόχους πολιτικής υγείας. Η τρέχουσα αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών κατά πράξη για 200 επισκέψεις το μήνα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο για ένα βραχύ, μεταβατικό στάδιο και ως τέτοια σχεδιάστηκε… Προσφέρει μερική κάλυψη του πληθυσμού, ανταμείβει την επανάληψη της ίδιας συνταγής κάθε μήνα και είναι αποσυνδεδεμένη από την αξία της φροντίδας που ο πάροχος προσφέρει. Η πάγια αντιμισθία, που εφαρμόζεται στους γενικούς ιατρούς του ΕΣΥ και δυστυχώς προκρίνεται και για την αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών των ΤΟΜΥ, αποτελεί παρωχημένη μέθοδο, καθώς δεν κινητοποιεί τον ιατρό να προσπαθεί να προσελκύσει ασθενείς, ούτε να είναι παραγωγικός, ούτε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες… Η «κατά κεφαλή» αποζημίωση που προτείνεται για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακούς γιατρούς αποτελεί την παραδοσιακή μέθοδο αποζημίωσης για τον οικογενειακό γιατρό. Δυνατόν να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων. Δυστυχώς προτείνεται να υπάρχει στάθμιση του κινδύνου μόνο για την ηλικία. Στάθμιση του κινδύνου πρέπει να υπάρξει και για το φύλο, την πολλαπλή νοσηρότητα, την παρουσία καταστροφικών καταστάσεων πχ άνοια, καθώς και την κοινωνική ευαλωτότητα, διαφορετικά ελλοχεύει κίνδυνος για cream skimming ασθενών από τους παρόχους. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο στον αριθμό των ΟΙ για να εκφραστούν οι προτιμήσεις των πολιτών, γιατί διαφορετικά καταλήγει σε πάγια αντιμισθία…- όχι πχ 5 γιατροί για 10.000 πληθυσμό και όλοι οι γιατροί- καλοί- κακοί από 2000 ασθενείς υποχρεωτικά, αλλά 6 ή και 7 γιατροί οι 4 από τους οποίους δυνατόν να πλαφονάρουν, οι δυο να υπολειτουργούν και ο ένας να αποδεικνύεται ανεπιθύμητος… Δυστυχώς αγνοείται η σύγχρονη οικουμενική τάση στην αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών-η μικτή μέθοδος αποζημίωσης, που είναι και η μέθοδος που είχε προτείνει για τη χώρα μας και η task force του WHO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απλές μέθοδοι αποζημίωσης συνδυάζονται σε περισσότερο πολύπλοκες μικτές μεθόδους για να επιτύχουν ένα περισσότερο επιθυμητό μίγμα κινήτρων, αποφεύγοντας μερικά από τα αντικίνητρα που δημιουργούν οι απλές μέθοδοι. Ακόμα βέβαια και οι περισσότερο πολύπλοκες μικτές μέθοδοι δεν μπορούν να εξαφανίσουν πλήρως κίνητρα για υπέρ ή υπό θεραπεία ασθενών, όμως η κατάλληλη ρύθμιση του μίγματος πετυχαίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Στα μικτά συστήματα αποζημίωσης σημαντικό ρόλο παίζει και η αποζημίωση βάση απόδοσης (P4P). Ένα τμήμα της αποζημίωσης των ΟΙ αφορά την απόδοση τους σε σειρά στόχων που έχουν προσυμφωνηθεί και δυνατόν να αφορά υγειονομικούς δείκτες πχ ρύθμιση διαβητικών ασθενών, ρύθμιση υπερτασικών ασθενών, επιτυχία προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο (% πληθυσμού που έχει υποβληθεί σε μαστογραφία, τεστ-παπ, κολονοσκόπηση σύμφωνα με τις συστάσεις) ή και την προκαλούμενη φαρμακευτική δαπάνη ή την δαπάνη σε παρακλινικές εξετάσεις… Μέσω της χρήσης κατάλληλων στόχων δυνατόν να προαχθούν επιθυμητές πολιτικές υγείας.