• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ' | 1 Μαΐου 2017, 22:06

     Ύψος αποζημίωσης Για μια επιτυχή μεταρρύθμιση κρίσιμης σημασίας είναι και το ύψος αποζημίωσης των οικογενειακών γιατρών, το οποίο θα πρέπει να είναι σε άμεση συνάρτηση με το έργο και την ευθύνη που αυτοί αναλαμβάνουν. Ο κακοπληρωμένος γιατρός δεν συνάδει με την ποιότητα στη φροντίδα. Η χαμηλή αποζημίωση παράλληλα ωθεί στην απαίτηση παραπληρωμών από τον χρήστη. Ο κίνδυνος περεταίρω μετανάστευσης των ικανών ιατρών είναι υπαρκτός, καθώς ο έλληνας οικογενειακός γιατρός βρίσκει συμβόλαια ύψους 10.000 € / μήνα στην Ευρώπη και γίνεται ανάρπαστος… Ακόμα και στην Πορτογαλία το ύψος της αποζημίωσης στις δομές νέου τύπου δυνατόν να φθάσει μέχρι τις 7000 €/μήνα μικτά για τον οικογενειακό γιατρό που εργάζεται σε δημόσια δομή… Πριν καθοριστεί το ύψος των αποδοχών του οικογενειακού γιατρού στο νέο σύστημα χρήσιμο θα ήταν να αναζητηθεί ποιος είναι ο μέσος όρος δηλωθέντος εισοδήματος ιδιωτών γενικών γιατρών και παθολόγων στη χώρα? Τυχόν προτεινόμενη μείωση αυτού θα προκαλέσει δυσαρέσκεια στους γιατρούς και θα καταδικάσει την προσπάθεια. Στο ερώτημα που θα βρεθούν οι πόροι για την ικανοποιητική αποζημίωση των γιατρών, η απάντηση είναι από την εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμό άχρηστης και ακατάλληλης φροντίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλόγιστης κατανομής των πόρων του ΕΟΠΥΥ, η δαπάνη για επιθέματα και συμπληρώματα διατροφής που υπερβαίνει αυτή για γιατρούς… Προχωρώντας στις εξαγγελίες του υπουργού για αποζημίωση των οικογενειακών γιατρών των ΤΟΜΥ με απολαβές σε επίπεδο Επιμελητή Α’- υπερπήδηση μιας μισθολογικής βαθμίδας ως κίνητρο στελέχωσης των ΤΟΜΥ- τις χαιρετίζουμε μεν, αλλά δεν μπορούμε να μην ζητήσουμε αντίστοιχα κίνητρα για τους συναδέλφους μας που στελεχώνουν περιφερικά ιατρεία και ΚΥ της περιφέρειας… Είναι άδικο να πληρώνονται καλύτερα συνάδελφοι σε αστικές περιοχές από αυτούς που εργάζονται σε αγροτικές και άγονες περιοχές. Πως θα αποτραπεί μια μαζική αποχώρηση των γιατρών από την περιφέρεια προς τις ΤΟΜΥ των αστικών κέντρων; Τι μορφής κίνητρα/αντικίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν για μα αποφευχθεί μια τέτοια οδυνηρή μετακίνηση; Όσον αφορά το Ύψος αποζημίωσης του ιδιώτη συμβεβλημένου οικογενειακού γιατρού υπάρχει μόνο μια δήλωση του υπουργού πως «δεν μπορεί να είναι ίδια με αυτή των γιατρών των ΤΟΜΥ, καθώς αυτός έχει και το δικό του ιατρείο και δεν θα υπάρχει κίνητρο για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ», πιθανότατα προσδιορίζοντας την σε χαμηλότερα επίπεδα…. Αν όντως αυτή είναι η πρόθεση του ΎΥ και του ΕΟΠΥΥ είναι ορατός ο κίνδυνος οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να μείνουν χωρίς συμβεβλημένους οικογενειακούς ιατρούς. Το συμπέρασμα αυτό εύκολα συνάγεται αν υπολογιστούν: α) Μέχρι τώρα ο Γενικός Γιατρός και ο Παθολόγος συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνουν 2000 Ευρώ ακαθάριστα για 200 επισκέψεις (με πολλές από αυτές να αφορούν στην απλή αντιγραφή συνταγών, που συχνά διεκπεραιώνεται από γραμματέα…). Ένας πληθυσμός ευθύνης 2000 ασφαλισμένων θα απαιτεί, σύμφωνα με τα δεδομένα παγκοσμίως, περί τις 500 «πραγματικές» επισκέψεις το μήνα (μ.ο. 3 επισκέψεις ανά έτος ανά ασθενή)…Το έργο του συμβεβλημένου γιατρού στο νέο σύστημα θα είναι υπερδιπλάσιο… β) Στην αποζημίωση του ιδιώτη συμβεβλημένου αγνοούνται, ενώ θα έπρεπε να συνυπολογιστούν τα πάγια έξοδα λειτουργίας του εξοπλισμένου ιατρείου- ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, αναλώσιμα κλπ (που μισθώνει ουσιαστικά ο ΕΟΠΥΥ μαζί με το γιατρό, μέσω της σύμβασης με αυτόν, για ένα 7ώρο καθημερινό για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του…), καθώς και οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές (περίπου του 1/3 του εισοδήματος) που εξαφανίζουν το εισόδημα του ιδιώτη γιατρού… γ) Αντίστοιχα αγνοείται, ενώ θα έπρεπε να συνυπολογίζεται η μισθοδοσία γραμματέως ή/ και νοσηλευτή. Μάλιστα για εμάς οφείλει να αποτελεί προαπαιτούμενο η ύπαρξη τουλάχιστον γραμματέως ή νοσηλευτή για την έγκριση από τον ΕΟΠΥΥ της σύμβασης με τον ιατρό, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες ο ΟΙ σε λίστα 2000 ασθενών μόνος του, χωρίς νοσηλευτική ή/ και διοικητική υποστήριξη (κατ’ αντιστοιχία με τους οικογενειακούς γιατρούς των ΤΟΜΥ) . Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν ολόκληρα ΚΥ, έστω και μερικώς στελεχωμένα, που είναι υπεύθυνα για την υγειονομική κάλυψη αντίστοιχου μεγέθους πληθυσμού για να κατανοήσει κάποιος τι σημαίνει λίστα 2000 ασθενών…