• Σχόλιο του χρήστη 'Χατζηγεωργίου Μαριγώ' | 1 Μαΐου 2017, 23:36
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 1: Να προστεθεί και η ειδικότητα του παιδιάτρου διότι ο παιδίατρος συγκαταλέγεται στους οικογενειακούς ιατρούς. Να προκηρύσσεται η θέση του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. και να κατατίθενται υποψηφιότητες με τα κάτωθι προσόντα: 1. τίτλος σπουδών συναφής με Διοίκηση (όχι μόνο ιατρικό προσωπικό), 2. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή, 3. εμπειρία στο αντικείμενο με αντίστοιχη αξιολόγηση βάση στόχου-αποτελέσματος. Παράγραφος 2: Να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός στη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του συντονιστή, αλλά να επαναπροκηρύσσεται η θέση με δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας του εκάστοτε συντονιστή. Παράγραφος 3: Δεν διευκρινίζεται εάν ο συντονιστής θα έχει και διοικητικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τα ισχύοντα ή οι τελευταίες θα ασκούνται από άλλο πρόσωπο π.χ Διοικητικός Διευθυντής.