• Σχόλιο του χρήστη 'Oμάδα Ιατρών με πιστοποιητικό (ιδιότητα) Γενικής Ιατρικής' | 1 Μαΐου 2017, 23:36

    Παρακαλούμε όπως δώσετε- όπως με τους αντίστοιχους ιατρούς του ΠΕΔΥ-ένα τέλος στο χρόνιο πρόβλημα των ιατρών με ιδιότητητα (πιστοποιητικό) Γενικής Ιατρικής και εντάξετε αυτούς στον θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού. Υ.Γ. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει, στο βήμα αυτό του διαλόγου, να παραθέσουμε αποφάσεις Ε.Ε. -Ι.Σ.Α. κ.λ.π., για το πρόβλημά μας. Ευχαριστούμε.