• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΠΑΣΙΠΑΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΙΟΠΦΥ' | 2 Μαΐου 2017, 10:56
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΦΥ Να ορίζονται από όλες τις ιατρικές ειδικότητες