• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Μηλάκα' | 2 Μάϊου 2017, 11:12
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Επειδή η επιλογή του συντονιστή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για μία επιτυχή διοίκηση και επιτυχής διοίκηση στην περίπτωσή μας σημαίνει αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια ΑΣΕΠ, με σαφή προσδιορισμό τους και με πλήρη διαφάνεια. Και επειδή δε μπορούμε να ορίζουμε ως διοικητικό προσόν αποκλειστικά την ..ιατρική ειδικότητα, αλλά τις διοικητικές γνώσεις, τις ικανότητες, τη διοικητική κουλτούρα και την αποδοχή των εργαζομένων, αντιλαμβανόμαστε ότι το θέσφατο του ιατρού-διευθυντή θα πρέπει να επανεξεταστεί και να δίνεται η δυνατότητα και σε άτομα άλλων κλάδων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν , να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής ισότιμα. Μαρία Μηλάκα Νοσηλεύτρια ΠΕΔΥ Περιστερίου