• Σχόλιο του χρήστη 'Ευρυδίκη Κραββαρίτη' | 17 Αυγούστου 2017, 01:25

    Να υποχρεούται ο ΠΙΣ αυτεπάγγελτα στην επικύρωση του γνήσιου των δικαιολογητικών ιατρικής εκπαίδευσης (πτυχίο, τίτλος ειδικότητας) από την εκδουσα αρχή. Έτσι μειώνεται η ενδιαμεση γραφειοκρατία και ο κίνδυνος πλαστών δικαιολογητικών.