Άρθρο 04 – Πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing).

1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί μετά από αίτηση του ιατρού πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing), το οποίο πιστοποιεί ότι ο ιατρός έχει συμπεριφερθεί και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι α. αίτηση του ιατρού σε έντυπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, β. βεβαίωση ότι είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου, όπως και ότι είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο άλλων Ιατρικών Συλλόγων, που θα αναφέρει και όλες τις μεταβολές, ιδίως τυχόν πειθαρχικές καταδίκες, γ. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσημη μετάφρασή του αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, δ. επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, ε. επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, στ. επικυρωμένο αντίγραφο λήψης τίτλου ειδικότητας (αν υπάρχει) και ζ. επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Για το σκοπό αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος φυλάσσει αρχείο με τα ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα όλων των ιατρών της χώρας. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει αμελλητί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κάθε καταδικαστική απόφαση και μεταβολή κάθε γιατρού. Κάθε τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου, που εγγράφεται στο μητρώο του ιατρού, θα βεβαιώνεται και στο πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

 • 17 Αυγούστου 2017, 01:25 | Ευρυδίκη Κραββαρίτη

  Να υποχρεούται ο ΠΙΣ αυτεπάγγελτα στην επικύρωση του γνήσιου των δικαιολογητικών ιατρικής εκπαίδευσης (πτυχίο, τίτλος ειδικότητας) από την εκδουσα αρχή. Έτσι μειώνεται η ενδιαμεση γραφειοκρατία και ο κίνδυνος πλαστών δικαιολογητικών.

 • 13 Αυγούστου 2017, 17:46 | Βασιλειος Σταθόπουλος

  Ο Π.Ι.Σ. έχει μέλη ΝΠΔΔ και όχι ιατρούς, κατ’ επέκταση η αρμοδιότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ΑΝΗΚΕΙ στους ιατρικούς συλλόγους όπου και τηρείται ο φάκελός του/της. Είναι δε αυταπόδεικτο ο Ιατρικός Σύλλογος να είναι ο φυσικός εκδότης, όταν από τα αιτούμενα δικαιολογητικά, πλην της ταυτότητος όλα εκδίδονται από τον Σύλλογο ή φυλάσσονται σε αυτόν.
  Ποιά η σκοπιμότητα να πάρει κάποιος 6 ή 7 δικαιολογητικά από τον ιατρικό σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος και να τα προσκομίσει στον Π.Ι.Σ. για την έκδοση του «πιστοποιητικού»; (πλην ίσως αύξησης αρμοδιοτήτων του ΠΙΣ εις βάρος των οικείων συλλόγων).

 • και ποιά είναι η διάρκεια του;

 • 9 Αυγούστου 2017, 19:19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  για ποιο λογο «Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία?»
  δεν εχει καταργηθει η επικυρωση των φωτοαντιγραφων?

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».