• Σχόλιο του χρήστη 'Ευρυδίκη Κραββαρίτη' | 17 Αυγούστου 2017, 01:33

    Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην εκδίκαση ιατρικών υποθέσεων ποινικού ενδιαφέροντος, η εκδίκαση από τα πειθαρχικά όργανα του ΠΙΣ πρέπει να γίνεται το συντομότερο ώστε να καταγράφεται το περιστατικό στο μητρώο του γιατρού και να αναφέρεται στο πιστοποιητικό του σε περίπτωση καταδίκης. Η εφαρμογή πειθαρχικών ποινων μπορει να αναστέλλονεται ώστε να συμπίπτει χρονικα με την έναρξη τυχον ποινών από το ποινικό δικαστήρεριο.