Άρθρο 49 – Πειθαρχικά παραπτώματα – Παραγραφή

 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που δεν συνιστούν και ποινικά αδικήματα παραγράφονται τρία έτη (3) μετά την τέλεση αυτών, η προθεσμία δε αυτή παρεκτείνεται για τρία (3) έτη ακόμη μετά την κοινοποίηση κλήσης προς απολογία.
 2. Πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούν και πλημμελήματα κατά τον Ποινικό Κώδικα παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά την τέλεση αυτών, η προθεσμία δε παρεκτείνεται τρία (3) ακόμη έτη μετά την κοινοποίηση κλήσης προς απολογία.
 3. Πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούν και κακουργήματα κατά τον Ποινικό Κώδικα παραγράφονται δεκαπέντε έτη ή είκοσι έτη μετά την τέλεση αυτών, ανάλογα με το τι ορίζει ο Ποινικός Κώδικας.
 4. Κάθε πράξη πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και η υποβολή έγκλησης και κάθε πράξη ποινικής δίωξης, διακόπτει την παραγραφή έως τα όρια που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν έχει ήδη επιληφθεί, μπορεί είτε να δικάσει την υπόθεση είτε να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής δίωξης, εφόσον υφίσταται εκκρεμής ποινική δίωξη, μέχρι το πέρας αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο δύο (2) ετών από την τελεσιδικία της απόφασης του Ποινικού Δικαστηρίου και την επίσημη γνωστοποίηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να υπερβαίνονται τα όρια των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος.
 6. Οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων δεν δεσμεύουν αναγκαία τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων.
 7. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας υποχρεούται να ανακοινώνει αμελλητί στον Πρόεδρο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου όλα τα βουλεύματα κατά ιατρών και κάθε καταδικαστική ή απαλλακτική απόφαση, καθώς και κάθε άσκηση ποινικής δίωξης ή έγκλησης κατά ιατρού.
 8. Εφόσον καταδικασθεί ο ιατρός από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου για αδικήματα που στοιχειοθετούν και πλημμελήματα ή κακουργήματα κατά το ποινικό δίκαιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ανεξαρτήτως αν ο καταδικασθείς ιατρός έχει ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης.
 9. Σχετικά με την απονομή χάριτος σε καταδικασθέντα γιατρό ή την αποκατάσταση αυτού ειδοποιείται πάντοτε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του Π.Ι.Σ. ο Ιατρικός Σύλλογος, στον οποίο ανήκει ο καταδικασθείς.
 10. Κανένας δεν διώκεται για το ίδιο αδίκημα δεύτερη φορά, επιβάλλεται δε μόνο μία πειθαρχική ποινή. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη. Διαφορετική νομική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών δεν καθιστά την πειθαρχική διαδικασία ή δίωξη νέα.
 • 25 Αυγούστου 2017, 12:24 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 49 παρ.8. Προτείνεται η διαγραφή της σχετικής παραγράφου, καθόσον ο νομικός χαρακτηρισμός πειθαρχικού αδικήματος ως ποινικού εκφεύγει της αρμοδιότητας του Προέδρου του ΔΣ του ΙΣ, πολλώ μάλλον ως υποχρέωσή του.

 • 17 Αυγούστου 2017, 01:33 | Ευρυδίκη Κραββαρίτη

  Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην εκδίκαση ιατρικών υποθέσεων ποινικού ενδιαφέροντος, η εκδίκαση από τα πειθαρχικά όργανα του ΠΙΣ πρέπει να γίνεται το συντομότερο ώστε να καταγράφεται το περιστατικό στο μητρώο του γιατρού και να αναφέρεται στο πιστοποιητικό του σε περίπτωση καταδίκης. Η εφαρμογή πειθαρχικών ποινων μπορει να αναστέλλονεται ώστε να συμπίπτει χρονικα με την έναρξη τυχον ποινών από το ποινικό δικαστήρεριο.