• Σχόλιο του χρήστη 'Βογιατζής Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Θεοφάνης' | 20 Αυγούστου 2017, 15:48

    Το άρθρο 4 πρέπει να διαγραφεί από τις αρμοδιότητες του ΠΙΣ διότι δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό ενώ τουναντίον περιπλέκει τα πράγματα αυξάνοντας την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των Ιατρών. Η έκδοση Πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (certificate of good standing) πρέπει να παραμείνει στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο όπου τηρείται ο φάκελος του ενδιαφερομένου Ιατρού. Προτείνουμε συνεπώς το άρθρο αυτό να λάβει νούμερο 25 και στις παρ. 1 και 2, όπου αναφέρεται «Πανελλήνιος» να αντικατασταθεί με «Οικείος». Μάλιστα ιδανικό θα ήταν να μπορεί η όλη διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά. Διατελούμε μετά τιμής Η σύσσωμα παραιτηθείσα Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Βογιατζής Δημήτριος, nikvog@otenet.gr Γκούμας Κωνσταντίνος, info@kgoumas-obgyn.gr Αγγελόπουλος Θεοφάνης, theo@ims.gr