• Σχόλιο του χρήστη 'Εύη Γιαννοπούλου' | 28 Σεπτεμβρίου 2017, 16:56

    Οι εκλογές της ΕΝΕ είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν και με ψηφοδέλτια συνδυασμών και όχι μόνο με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο Νοσηλευτικός κόσμος ψήφισε και ανέδειξε και τότε τους ανθρώπους που είναι και σήμερα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο ποιο είναι ακριβώς? Να τις κομματικοποιήσουμε? Λυπάμαι....Οι νοσηλευτές δεν έχουν χρώμα! (Δεν εννοώ βέβαια ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν πολιτική άποψη)Το πιο αντιπροσωπευτικό ψηφοδέλτιο είναι το ενιαίο!!!