Άρθρο 02

1.Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες, για όλα τα όργανα της Ε.Ν.Ε., γίνονται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Στους συνδυασμούς ο αριθμός των υποψηφίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου των προς εκλογή θέσεων. Ο αριθμός των σταυρών που μπορεί να θέσει κάθε ψηφοφόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων. Ο σταυρός τίθεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Για την κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο καθένας τους. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προστίθενται στα έγκυρα. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των προς εκλογή θέσεων.. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσα πρόσωπα όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος, εκλέγεται, αν λάβει αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτό. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες/θέσεις που του ανήκουν, εκλέγει τόσους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. Ο αριθμός εδρών/θέσεων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, κατανέμεται στους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των εδρών/θέσεωνπου παραμένει αδιάθετος και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει πάρει έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

 • 2 Οκτωβρίου 2017, 13:20 | Κιούσης Νικόλαος

  Οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί. Να γίνουν οι συγκεκριμένες εκλογές και οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με την ΕΝΕ και το Υπουργείο Υγείας κατόπιν διαβούλευσης.

 • 1 Οκτωβρίου 2017, 20:24 | Γιάννης

  Απο τη στιγμή που έχουν προκυρηχθεί εκλογές θα πρέπει να γίνουν όπως προβλέπεται απο το νόμο που είναι τώρα σε ισχύ. Κάθε αλλαγή δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

 • 1 Οκτωβρίου 2017, 01:29 | ΤΑΝΙΑ ΤΕΡΖΗ

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΑΛΛΑΓΉ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ… ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΦΟΥ ΘΕΩΡΕΊΤΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΈΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ???
  ΝΟΜΊΖΩ ΟΤΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ….!!!!!!!

 • 29 Σεπτεμβρίου 2017, 10:46 | Γιάννης Π.

  Για την αλλαγή της εκλογικής διαδικασίας θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Δεν μπορείτε χωρίς την απόφαση του Ανώτατου Οργάνου του φορέα να προχωράτε σε κάτι τέτοιο.

 • Η εισηγούμενη ρύθμιση περί της καθιέρωσης του συστήματος της απλής αναλογικής συνιστά ευθεία παρέμβαση σε ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας ενός νπδδ, που θα έπρεπε να χαίρει, λόγω της φύσεώς του, μιας ελάχιστης διοικητικής αυτοτέλειας. Το σώμα των νοσηλευτών ανέκαθεν τασσόταν υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου, αποκρούοντας την λογική των παρατάξεων, που λειτουργούν διχαστικά για τον κλάδο.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2017, 16:56 | Εύη Γιαννοπούλου

  Οι εκλογές της ΕΝΕ είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν και με ψηφοδέλτια συνδυασμών και όχι μόνο με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο Νοσηλευτικός κόσμος ψήφισε και ανέδειξε και τότε τους ανθρώπους που είναι και σήμερα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο ποιο είναι ακριβώς? Να τις κομματικοποιήσουμε? Λυπάμαι….Οι νοσηλευτές δεν έχουν χρώμα! (Δεν εννοώ βέβαια ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν πολιτική άποψη)Το πιο αντιπροσωπευτικό ψηφοδέλτιο είναι το ενιαίο!!!

 • 27 Σεπτεμβρίου 2017, 13:20 | Μαρία

  Το πιο αντιπροσωπευτικό μέτρο και το πιο αναλογικό είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Όσες ψήφους παίρνει ο καθένας τόσα του αναλογούν.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2017, 17:56 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

  Είναι σαφές ότι μετά από τόσα χρόνια ΜΟΝΑΡΧΊΑΣ είχατε το θάρρος να αλλάξετε Την διαδικασία και να προκυρηξετε Εκλογές με όλες τις δημοκρατικές διαδικασιες και όρους που η ΕΝΕ θα αποκτήσει το κύρος που της αρμόζει.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2017, 17:32 | Μιχαήλ Δρακομαθιουλάκης

  Η καθιέρωση συστήματος απλής αναλογικής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα προτιμούσα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν χρειάζεται ένα Επιστημονικό, πρωτίστως, επιμελητήριο να κομματικοποιείται, ιδίως σε μια εποχή που έχουν φανεί τα κακά της κομματικοποίησης και του δικομματισμού. Χωρίς να σημαίνει, φυσικά, ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν ή δεν πρέπει να έχουν πολιτικές απόψεις ή/και κομματική προτίμηση/ ταυτότητα.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2017, 15:02 | Σεβαστή Ιωαννίδου

  Οι απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ των τμημάτων Νοσηλευτικής εισήχθησαν στις Σχολές τους κατόπιν πανελληνίου διαγωνισμού, σπούδασαν για 4 χρόνια από καθηγητές που πληρούσαν κάποιες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις και τελειώνοντας είχαν το δικαίωμα να προσωρησουν σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το πτυχίο τους δε, αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες του εξωτερικού.
  οι απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας ουδεμία σχέση έχουν με τα ανωτέρω.Σπούδασαν επί πληρωμή, σε αμφιβόλου επιπέδου σχολές, με αμφιβόλου επιπέδου καθηγητές και συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
  Πραγματικό δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό του Υπουργείο και την ανατροπή που θέλησε να κάνει λίγο πρίν τις εκλογές του Συλλόγου.
  Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί προστέθηκαν σε αυτό οι Μαίες. Μήπως έχουμε τάξει κάποιες καρέκλες σε κάποιες από αυτές, όπως γινόταν παλιά στα Ιατρεία ΙΚΑ;
  Για μένα προσωπικά, η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την εκπαίδευση κι όχι από το σύλλογο. Η βάση όλων πρέπει και οφείλει να είναι, όπως παντού στον κόσμο, η Νοσηλευτική επιστήμη.Μετά μπορεί να υπάρχει εξειδίκευση Κοινοτικής Νοσηλεύτριας, Μαίας, Ψυχικής Υγείας Νοσηλεύτρια κ.ο.κ.. Για τη διετούς δεν το συζητώ….ας βάλουν και τους ΔΕ Βοηθούς Φαρμακείου να ψηφίζουν στον Φαρμακευτικό Σύλλογο….

 • 21 Σεπτεμβρίου 2017, 15:50 | Γιάννης Καναβός

  Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην κατεύθυνση της απλής αναλογικής, αποτελούσε ζητούμενο για τον πλουραλισμό και τον εκδημοκρατισμό του οργάνου.