• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ' | 28 Σεπτεμβρίου 2017, 22:00

    Η εισηγούμενη ρύθμιση περί της καθιέρωσης του συστήματος της απλής αναλογικής συνιστά ευθεία παρέμβαση σε ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας ενός νπδδ, που θα έπρεπε να χαίρει, λόγω της φύσεώς του, μιας ελάχιστης διοικητικής αυτοτέλειας. Το σώμα των νοσηλευτών ανέκαθεν τασσόταν υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου, αποκρούοντας την λογική των παρατάξεων, που λειτουργούν διχαστικά για τον κλάδο.