• Σχόλιο του χρήστη 'Κιούσης Νικόλαος' | 2 Οκτωβρίου 2017, 13:20

    Οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί. Να γίνουν οι συγκεκριμένες εκλογές και οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με την ΕΝΕ και το Υπουργείο Υγείας κατόπιν διαβούλευσης.