• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 20 Ιουνίου 2018, 13:34

    Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στα υποχρεωτικά τμήματα και εργαστήρια του νομοσχεδίου στα πλαίσια του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας αναφέρονται μόνο "στοιχειώδεις λειτουργίες αιμοδοσίας" χωρίς πουθενά σε όλο το σχέδιο νόμου να γίνεται κάποια ειδική μνεία για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτά τα τμήματα. Η αιμοδοσία διέπεται από αυστηρότατη Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και η εισήγηση προς τον Υπουργό των προϋποθέσεων λειτουργίας της αποτελεί αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)- νόμος 3402/2005 Πολλές μεγάλες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέτουν εύρωστο χειρουργικό τομέα συμπεριλαμβανομένου καρδιοχειρουργικού τμήματος και μεταγγίζουν μεγάλες ποσότητες αίματος και παραγώγων . Οι προϋποθέσεις λειτουργίας, ο έλεγχος και η αδειοδότηση των τμημάτων αιμοδοσίας των Ιδ. κλινικών καθώς και η υποχρεωτική διασύνδεση τους με αντίστοιχες υπηρεσίες αιμοδοσίας του Ε.Σ.Υ έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε σχετική εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α η οποία έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες Νοέμβριο του 2017 . Ευχαριστώ