Άρθρο 36 – Υποχρεωτικά Τμήματα και Εργαστήρια

Κάθε Ιδιωτική Κλινική γενική ή ειδική ή μικτή πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά, εκτός από νοσηλευτικές μονάδες, και τα εξής:

α) Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα του παρόντος,

β) Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα του παρόντος.

Δεν είναι απαραίτητο για Ειδικές Ψυχιατρικές και Παιδοψυχιατρικές Κλινικές.

γ) Συγκρότημα Χειρουργείων όταν αναπτύσσει Τμήματα Χειρουργικού Τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα του παρόντος,

δ) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Πολυδύναμη ή Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αντίστοιχης ειδικότητας (παραρτήματα Β, Γ, Δ) που απαιτούνται από τα αναπτυσσόμενα τμήματα,  σε κλινικές πάνω από 80 κλίνες, ελάχιστης δυναμικότητας 6 κλινών. Εξαιρούνται οι ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές και ειδικές κλινικές αλλεργιολογίας, δερματολογίας, ενδοκρινολογίας, οφθαλμολογίας. Σε κλινικές κάτω των 80 κλινών, εφόσον αναπτύσσουν τμήματα Χειρουργικού Τομέα η τμήματα ειδικότητας καρδιολογίας ή πνευμονολογίας του  Παθολογικού Τομέα απαιτείται η δημιουργία Μ.Ε.Θ. – Πολυδύναμης ή της αντίστοιχης ειδικότητας τουλάχιστον 4 κλινών,

ε) τον απαιτούμενο περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, καθώς και χώρους εισόδων και υποδοχής ασθενών και επισκεπτών (Παραρτήματα Α),

στ) τουλάχιστον ένα εξωτερικό ιατρείο – εξεταστήριο, συναρτημένο με τους χώρους υποδοχής της Κλινικής, όταν δεν αναπτύσσει Εξωτερικά Ιατρεία,

ζ) Υπηρεσία διατροφής (Παραρτήματα Β, Γ, Δ),

η) Κεντρική Αποστείρωση όταν αναπτύσσει τμήματα Χειρουργικού Τομέα. Μικρό τμήμα κεντρικής αποστείρωσης όταν αναπτύσσει μόνο Παθολογικό Τομέα (Παραρτήματα Β,Γ, Δ ),

θ) Φαρμακείο, για τις κλινικές δυναμικότητας άνω των 60 κλινών ή χώρο αποθήκευσης φαρμάκων, για τις κλινικές δυναμικότητας κάτω των 60 κλινών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα του παρόντος,

Ι) Χώρο φύλαξης νεκρών (Παράρτημα Β),

ια) Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού χώροι υγιεινής (Παράρτημα Β),

ιβ) Κοιτώνες διανυκτέρευσης εφημερευόντων (Παράρτημα Β),

ιγ) Διοικητικές Υπηρεσίες (Παράρτημα Β),

ιδ) Τις απαιτούμενες Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Παράρτημα Β),

ιε) Κεντρικό χώρο συγκέντρωσης για αποκομιδή απορριμμάτων (Παράρτημα Β),

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:22 | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η απαραίτητη λειτουργία εργααστηρίου βιοπαθολογίας σε μια ψυχιατρική κλινική μικρής και μεσαίας δυναμικότητας είναι εξαιρετικά κοστοβόρα.
  δεν εξυπηρετεί την καθημερινή κλινική πράξη, καθώς οι εξετάσεις δε γίνονται συνήθως πολύ συχνά και μπορούν να καλυφθούν από εξωτερικό συνεργάτη μικροβιολόγο.

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:00 | ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Για τα μικροβιολογικα εργαστήρια στις Ψυχιατρικες κλινικές ειναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ.

 • 22 Ιουνίου 2018, 11:13 | ΠΕΦΝΙ

  Στο κεφάλαιο 2 άρθρο 36 παράγραφος και στο άρθρο 44 αναφέρεται μεταξύ άλλων η διαδικασία διακίνησης φαρμάκων. Η διακίνηση φαρμάκων δεν νοείται απουσία φαρμακοποιού.

 • 21 Ιουνίου 2018, 20:39 | Μαρυ Μητροπουλου

  Η αύξηση των κλινών από 20 σε 30 θα δυσχαιρανει νέους γιατρους να στήσουν μια ιδιωτική μικρή κλινική. Θα ευνοήσει τα μεγάλα συμφέροντα στον χώρο της υγείας.

 • 21 Ιουνίου 2018, 18:21 | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ

  Σε ιδιωτικές κλινικές της περιφέρειας που δεν αναπτύσσουν καρδιοχειρουργικά και νευροχειρουργικά οι ΜΕΘ έχουν ελάχιστη πληρότητα με αποτέλεσμα η λέιτουργία τους να είναι άκρως επιζήμια για αυτές.
  Ίσως πρέπει να υπάρχει προβλεψη για την περιφέρεια για λειτουργία ΜΑΦ αντί για ΜΕΘ και διασύνδεση των κλινικών με δημόσια ΜΕΘ, ή τουλάχιστον μείωση των απαιτούμενων κλινών ΜΕΘ στη 1 ή 2

 • 21 Ιουνίου 2018, 17:57 | Μιχάλης Κυράνας

  Σε ότι αφορά τα εργαστήρια που απαιτεί μια ψυχιατρική κλινική, αναφορικά με την οποία τοποθετούμαι, θεωρώ ότι ο νόμος θέτει υπερβολικά προαπαιτούμενα σαν το βιοπαθολογικό εργαστήριο και τον ψυκτικό θάλαμο νεκρών. Πιο συγκεκριμένα :
  Α) το μικροβιολογικό εργαστήριο δεν προσδίδει κάποια λειτουργική ανωτερότητα σε μια ψυχιατρική κλινική δεδομένου ότι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα μπορεί να το υποκαταστήσει με την λήψη της αντίστοιχης υπηρεσίας από εξωτερικό πάροχο.
  Β) Ο ψυκτικός θάλαμος νεκρών για τους ίδιους λόγους δεν αποτελεί όρο απαραίτητο για τη λειτουργία μιας ψυχιατρικής κλινικής. Κατά τη γνώμη μου αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι θάνατοι από παθολογικά αίτια στις ψυχιατρικές κλινικές είναι σποραδικοί, δεδομένου ότι οι νοσηλευόμενοι που αναπτύσσουν σωματική παθολογία μεταφέρονται σε εξειδικευμένες μονάδες.
  Τέλος, ένα επιχείρημα που με θέτει ενάντιο στην αποκλειστική χρήση των δυο προαναφερθέντων τμημάτων από τον συζητούμενο νόμο, είναι η οικονομική πλευρά του ζητήματος. Η στοιχειώδης οικονομική ορθολογικότητα αποτρέπει την επένδυση σε μια υποδομή που δεν ενισχύει την αποδοτικότητα της δραστηριότητας της μονάδας, χωρίς ταυτόχρονα να της στερεί τις απαιτούμενες επιδόσεις στο καθαυτό αντικείμενό της.

 • 21 Ιουνίου 2018, 16:22 | ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πολύ σωστά να διαθέτει και ψυγείο και ότι άλλο απαιτείται για την φύλαξη των νεκρών που δυστυχώς είναι μία πραγματικότητα που ζούμε οι εργαζόμενοι στις κλινικές,όμως στις ψυχιατρικές κλινικές οι θάνατοι είναι σπάνιοι και αμέσως παραλαμβάνουν τους νεκρούς τα γραφεία τελετών.
  Και βεβαίως αν υπήρχε η οικονομική δυνατότης από την μεριά των κλινικών θα ήμουν απόλυτα σύμφωνος, στο κάτω κάτω είναι θέμα αξιοπρέπειας, αλλά στις μέρες μας και με τα οικονομικά προβλήματα και τα πενιχρά νοσήλια που εισπράττουμε,όταν τα εισπράττουμε και πετσοκομένα μετά από rebate και clawback,δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι άλλο θα περικόψουμε για να φτιάξουμε και ψυκτικό θάλαμο ; Ας μας δώσουν ένα απλά αξιοπρεπές νοσήλιο και θα είμαι ο πρώτος που θα φτιάξω ψυκτικό θάλαμο και άλλα πολλά ακόμη και αν δεν απαιτούνται !!!

 • 21 Ιουνίου 2018, 16:14 | Γεώργιος Αλαφούζος

  Οι Ψυχιατρικές κλινικές μέχρι τώρα και πολύ σωστά είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση λειτουργίας μικροβιολογικού εργαστηρίου και συνεργάζονταν με εξωτερικό.Δεν είναι δυνατόν να ψάχνουμε χώρο να δημιουργήσουμε μικροβιολογικό εργαστήριο, να προσλάβουμε ιατρό εάν και εφ όσον βρούμε που θα δεσμεύσει την άδεια του και να τον μισθοδοτούμε χωρίς ουσιαστικό λόγο την ίδια ώρα που δεν αντέχουμε οικονομικά στο παραμικρό έξοδο. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι θα στερηθούμε της υπηρεσίας ενός χρήσιμου στην κλινική ιατρού άλλης ειδικότητος ;

  Γεώργιος Αλαφούζος πρόεδρος ενώσεως Ψυχιατρικών κλινικών Ελλάδος

 • 21 Ιουνίου 2018, 12:06 | Λιάνα Κυριάκου

  Όσον αφορά τις ψυχιατρικές κλινικές:
  Προεβλέπετο και παλιότερα από την νομοθεσία η λειτουργία Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας εντός των Ψυχιατρικών Κλινικών. Καταργήθηκε ως ανεδαφική.Η σύμβαση η οποία καταρτάται σήμερα με εξωτερικό συνεργάτη καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ασθενών γρήγορα και αποτελεσματικά. Το στήσιμο εξ αρχής ενός εργαστηρίου είναι οικονομικά δυσβάσταχτο η λειτουργία του εντελώς ζημιογόνος.Αναλογιστείτε να λειτουργεί ολόκληρο βιοπαθολογικό εργαστήριο για μία κλινική 50 ή 80 ή και 150 κλινών. Ο όγκος των εξετάσεων δεν μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του εργαστηρίου. Ακροβατώντας και επιβιώνοντας με ερωτηματικά πολλά,παρουσιάζοντας συνεχόμενους ζημιογόνους ισολογισμούς θεωρείτε ότι πρέπει άνευ λόγου ουσίας να επιβαρυνθούμε με επιπλέον έξοδα; Και αν ναι για ποιόν λόγο;

 • 21 Ιουνίου 2018, 11:52 | ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗΣ

  Οσον αφορα στην αναγκη υπαρξης βιοπαθολογικου εργαστηριου εντος των ψυχιατρικων κλινικων θα πρεπει το θεμα να ξανασυζητηθει δεδομενης και της μη αναγκαιας υπαρξης ακτινοδιαγνωστικου εγαστηριου. Πιο ορθολογιστικη ειναι η πρακτικη συνεργασιας με εξωτερικα εργαστηρια

 • 20 Ιουνίου 2018, 13:34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στα υποχρεωτικά τμήματα και εργαστήρια του νομοσχεδίου στα πλαίσια του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας αναφέρονται μόνο «στοιχειώδεις λειτουργίες αιμοδοσίας» χωρίς πουθενά σε όλο το σχέδιο νόμου να γίνεται κάποια ειδική μνεία για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτά τα τμήματα. Η αιμοδοσία διέπεται από αυστηρότατη Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και η εισήγηση προς τον Υπουργό των προϋποθέσεων λειτουργίας της αποτελεί αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)- νόμος 3402/2005
  Πολλές μεγάλες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέτουν εύρωστο χειρουργικό τομέα συμπεριλαμβανομένου καρδιοχειρουργικού τμήματος και μεταγγίζουν μεγάλες ποσότητες αίματος και παραγώγων . Οι προϋποθέσεις λειτουργίας, ο έλεγχος και η αδειοδότηση των τμημάτων αιμοδοσίας των Ιδ. κλινικών καθώς και η υποχρεωτική διασύνδεση τους με αντίστοιχες υπηρεσίες αιμοδοσίας του Ε.Σ.Υ έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε σχετική εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α η οποία έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες Νοέμβριο του 2017 .
  Ευχαριστώ

 • 18 Ιουνίου 2018, 14:03 | δημήτριος παπαιωάννου

  Καλό θα ήταν να δείτε το θέμα με την στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών και εκτός του κτιρίου όπως ήδη γίνεται.
  Δηλαδή να προβλέπεται ότι «Οι διοικητικές υπηρεσίες δύναται να στεγάζονται σε όμωρα κτίρια.»