• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Κυράνας' | 21 Ιουνίου 2018, 17:57

    Σε ότι αφορά τα εργαστήρια που απαιτεί μια ψυχιατρική κλινική, αναφορικά με την οποία τοποθετούμαι, θεωρώ ότι ο νόμος θέτει υπερβολικά προαπαιτούμενα σαν το βιοπαθολογικό εργαστήριο και τον ψυκτικό θάλαμο νεκρών. Πιο συγκεκριμένα : Α) το μικροβιολογικό εργαστήριο δεν προσδίδει κάποια λειτουργική ανωτερότητα σε μια ψυχιατρική κλινική δεδομένου ότι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα μπορεί να το υποκαταστήσει με την λήψη της αντίστοιχης υπηρεσίας από εξωτερικό πάροχο. Β) Ο ψυκτικός θάλαμος νεκρών για τους ίδιους λόγους δεν αποτελεί όρο απαραίτητο για τη λειτουργία μιας ψυχιατρικής κλινικής. Κατά τη γνώμη μου αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι θάνατοι από παθολογικά αίτια στις ψυχιατρικές κλινικές είναι σποραδικοί, δεδομένου ότι οι νοσηλευόμενοι που αναπτύσσουν σωματική παθολογία μεταφέρονται σε εξειδικευμένες μονάδες. Τέλος, ένα επιχείρημα που με θέτει ενάντιο στην αποκλειστική χρήση των δυο προαναφερθέντων τμημάτων από τον συζητούμενο νόμο, είναι η οικονομική πλευρά του ζητήματος. Η στοιχειώδης οικονομική ορθολογικότητα αποτρέπει την επένδυση σε μια υποδομή που δεν ενισχύει την αποδοτικότητα της δραστηριότητας της μονάδας, χωρίς ταυτόχρονα να της στερεί τις απαιτούμενες επιδόσεις στο καθαυτό αντικείμενό της.