• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ' | 21 Ιουνίου 2018, 18:21

    Σε ιδιωτικές κλινικές της περιφέρειας που δεν αναπτύσσουν καρδιοχειρουργικά και νευροχειρουργικά οι ΜΕΘ έχουν ελάχιστη πληρότητα με αποτέλεσμα η λέιτουργία τους να είναι άκρως επιζήμια για αυτές. Ίσως πρέπει να υπάρχει προβλεψη για την περιφέρεια για λειτουργία ΜΑΦ αντί για ΜΕΘ και διασύνδεση των κλινικών με δημόσια ΜΕΘ, ή τουλάχιστον μείωση των απαιτούμενων κλινών ΜΕΘ στη 1 ή 2