• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΦΝΙ' | 22 Ιουνίου 2018, 11:13

    Στο κεφάλαιο 2 άρθρο 36 παράγραφος και στο άρθρο 44 αναφέρεται μεταξύ άλλων η διαδικασία διακίνησης φαρμάκων. Η διακίνηση φαρμάκων δεν νοείται απουσία φαρμακοποιού.