• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΗΛΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ' | 14 Αυγούστου 2018, 07:11

    Στο προσωπικό του ΕΟΔΥ, λαμβάνοντας υπ όψιν τους σκοπούς του και το υφιστάμενο νομικό καθεστώς περι διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη θέσεων ΠΕ ή και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.