• Σχόλιο του χρήστη 'βερα Ρούλα' | 14 Αυγούστου 2018, 23:21

    Δεδομένου ότι το αποτελεσματικότερο όπλο ενάντια στα λοιμώδη νοσήματα είναι οι εμβολιασμοί μία εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας θα χρειαστεί πολλούς παραπάνω από 2 επισκέπτες υγείας. Οι επισκέπτες υγείας εκ του καθηκοντολογιου τους: -εκπαιδεύουν/ευαισθητοποιούν/κινητοποιούν τους πολίτες (ανήκουν στο δίκτυο αγωγής και προαγωγή υγείας) -στελεχώνουν κλιμάκια για εμβολιασμούς πεδίου -οργανώνουν και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις -διεκπεραιώνουν προγράμματα ελέγχου της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού -πραγματοποιούν επιδημιολογικές μελέτες και εφαρμόζουν μέτρα για την μετάδοση των νοσημάτων -τηρούν στατιστικά αρχεία -Συμμετέχουν στην τήρηση του εθνικού αρχείου νεοπλασιών