• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Αθανασιάδης' | 15 Αυγούστου 2018, 10:20

    Στους ΕΣ του ΕΙΝΕ θα πρέπει να συμμετέχουν απαραιρήτως και οι εκάστοτε Πρόεδροι της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπεία ήδη Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)