• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Δασκάλου' | 20 Αυγούστου 2018, 09:30

    Σχετικά με το Ε.Σ. του φορέα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή Επισκέπτη Υγείας σε αυτό ο οποίος θα προτείνεται από το Επιμελητηριακό Όργανο των Επισκεπτών Υγείας το οποίο είναι Ν.Π.Δ.Δ.. Να σημειώσω πως ο ΠΣΕΥ-ΝΠΔΔ ήταν ο μοναδικός φορέας ο οποίος στήριξε σε όλες τις φάσεις (το προηγούμενο διάστημα) τη δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, καθώς συμμετείχε επίσημα σε όλες τις συζητήσεις για το αρχείο και υποστήριξε τη συμμετοχή μονίμων υπαλλήλων Επισκεπτών Υγείας στα νοσοκομεία της χώρας ως καταγραφείς καρκίνου στα πλαίσια των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου (καταγραφή νόσων και επιδημιολογική επιτήρηση). Εάν μάλιστα οι καταγραφείς των νοσοκομείων συνεχίσουν το σημαντικό έργο που έχει επιτελεσθεί το προηγούμενο διάστημα, να καταγράφουν τα νέα περιστατικά καρκίνου, αυτοί ανήκουν κατά πλειοψηφία στων κλάδο των Επισκεπτών Υγείας και έχουν οριστεί ως τέτοιοι από τις διοικήσεις των νοσοκομείων (με βάση εγκυκλίους του Υπουργείου). Στα αντικείμενα του κλάδου βέβαια δεν είναι μόνο η καταγραφή των νέων περιστατικών καρκίνου αλλά και αυτά της πρόληψης , της έγκαιρης διάγνωσης , της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής για τη νόσο του καρκίνου (αντικείμενα που περιγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος νομοσχεδίου σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του φορέα). Επομένως στο Ε.Σ. του οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχει Επισκέπτης Υγείας με αποδεδειγμένη εμπειρία στη καταγραφή νέων περιστατικών καρκίνου και ανάλογη εκπαίδευση μετά από πρόταση του ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ. Ευχαριστώ.