• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Κυβέλου' | 21 Αυγούστου 2018, 18:27

    Γιατί αποκλείονται από την διαδικασία οι νοσηλευτές τε από την στιγμή που κάποιοι από αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην ογκολογια. Ευχαριστώ.