• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 22 Αυγούστου 2018, 09:58

    Θα συμφωνούσα ότι θα έπρεπε να παραμείνει η ίδια επωνυμία γιατί όντως το ΚΕΕΛΠΝΟ παρά την έντονη αρνητική δημοσιότητα σχετικά με θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, επιστημονικά τόσο στο εσωτερικό ,όσο και στο εξωτερικό στον επιστημονικό χώρο αλλά και στο ευρύ κοινό έχει κύρος ,αξιοπιστία και επιρροή, βασισμένα στη δουλειά και εμπειρία χρόνων ,σημαντικά στοιχεία για την δημόσια υγεία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε συνέχεια και διάδοχη κατάσταση μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΟΔΥ κάτι που στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ συμβαίνει. Με το παρόν το ΚΕΕΛΠΝΟ καταργείται και ιδρύεται ένας νέος οργανισμός ο ΕΟΔΥ με συναφή αλλά όχι ταυτόσημο σκοπό όσον αφορά το σύνολο της εποπτείας της δημόσιας υγείας της χώρας. Επιπρόσθετα με διαφορετικό νομικό καθεστώς και εντελώς άλλη προσέγγιση και φιλοσοφία της λειτουργία του.