• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 22 Αυγούστου 2018, 10:32

    Κατανοητή η ανάγκη δημιουργίας ΕΛΚΕ στον ΕΟΔΥ. Η διαχείριση και η διάθεση των κονδυλίων όπως περιγράφεται στη παρ.3 καταλύει και έρχεται σε αντίθεση με την υπαγωγή του οργανισμού στο Δημόσιο Δίκαιο και στην εφαρμογή του ν.4412/2016.Περιγράφεται ένα υβρίδιο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που καταλύει τους νόμους και πιθανό το σύνταγμα. Οι δε υφιστάμενοι ΕΛΚΕ σε αντίστοιχους οργανισμούς λειτουργούν κατά τα ίδια πρότυπα? Για παράδειγμα συντάσσουν προδιαγραφές για λογαριασμό τρίτων ? Σύμφωνα με την παρ.4 ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει για τον τρόπο και την εφαρμογή της σχετικής διάταξης. Δεν θα εφαρμοστούν οι σχετικοί προβλεπόμενοι νόμοι???!! Στη παρ.5 περιγράφεται η κατεπείγουσα διαδικασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης! Σε περίπτωση π.χ. επιδημίας ή σεισμού θα περιμένει ο ΕΟΔΥ αφού πάρει την άδεια του Ε.ΣΥ.ΔΥ. σε μία μέρα (αν την πάρει ) την αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών για να αντιδράσει! ΑΠΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ! Είναι ντροπή να θεωρείται αυτός ο οργανισμός όπως αναφέρει στο άρθρο 2,παρ.2ε ότι βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα σε εικοσιτετράωρη βάση για ανάληψη δράσης σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από εγχώριες ή διασυνοριακές υγειονομικές απειλές και ιδιαίτερα σε επείγουσες και έκτακτες καταστάσεις.