• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 22 Αυγούστου 2018, 10:33

    Δεν γίνεται καμία αναφορά για Διεύθυνση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Που θα υπάγονται ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ, ποια θα είναι η δομή τους, πόσες και ποιες οι οργανικές θέσεις τους. Τα ΠΕΔΥ αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΕΟΔΥ σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος .Γιατί για την εν γένει λειτουργία τους αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας μετά από εισήγηση του Ε.ΣΥ.ΔΥ. παρακάμπτοντας ,ακυρώνοντας όλη την επιστημονική ιεραρχία διοίκησης του ΕΟΔΥ η οποία όμως αποφασίζει για το ΚΕΔΥ.