Άρθρο 12 – Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας

1. Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας αποτελεί οργανωτική μονάδα του Ε.Ο.Δ.Υ. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του Ε.Ο.Δ.Υ.
2. Τμήματα των Α.Ε.Ι., η Ε.Σ.Δ.Υ., Ερευνητικά Κέντρα ή Περιφέρειες μπορεί να συνεργάζονται με τον Ε.Ο.Δ.Υ. για τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας του Ε.Ο.Δ.Υ. με καθένα από τους ανωτέρω φορείς καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Ε.ΣΥ.ΔΥ., καθορίζεται ο αριθμός, το αντικείμενο δραστηριότητας των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, η ίδρυση νέων ή η κατάργηση υφισταμένων.

 • Η απόφαση θα πρέπει να παίρνεται μετά από εισήγηση του ΕΟΔΥ και όχι του ΕΣΥΔΥ. Ο ΕΟΔΥ θα πρέπει να εισηγείται για σχετικά θέματα που άπτονται των αναγκών λειτουργίας του, βάσει του σκοπού του

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 21:32 | Γιωργος Μακρυνός

  Αμεση,απρόσκοπτη και όχι περιορισμένη λειτουργία του ΚΕΔΥ και των ΠΕΔΥ,για τη πλήρη κάλυψη των αυξημένων αναγκών και των υγειονομικών απαιτήσεων, που γνωρίζουν πολύ καλα οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:09 | Χρήστος Λιονής

  Ίσως η αναφορά του σκοπού και στόχων που θα υπηρετεί τόσο το κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας όσο και τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας για την επίτευξη των στόχων του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 02) να είναι απαραίτητη στο άρθρο αυτό.

 • 22 Αυγούστου 2018, 13:02 | Ευαγγελια

  ΟΙ διευθύνσεις κατά την άποψη μου είναι αρκετές για το νέο φορέα οπως ηδη περιγραφονται.Καλο θα ήταν να περιγράφονται όλες οι οργανωτικές μονάδες που υπάγονται στις διευθύνσεις του ΕΟΔΥ.

 • 22 Αυγούστου 2018, 10:33 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  Δεν γίνεται καμία αναφορά για Διεύθυνση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Που θα υπάγονται ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ, ποια θα είναι η δομή τους, πόσες και ποιες οι οργανικές θέσεις τους. Τα ΠΕΔΥ αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΕΟΔΥ σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος .Γιατί για την εν γένει λειτουργία τους αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας μετά από εισήγηση του Ε.ΣΥ.ΔΥ. παρακάμπτοντας ,ακυρώνοντας όλη την επιστημονική ιεραρχία διοίκησης του ΕΟΔΥ η οποία όμως αποφασίζει για το ΚΕΔΥ.