• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ' | 22 Αυγούστου 2018, 10:38

    Εντύπωση κάνει γιατί δεν ακολουθείται η ίδια διαδικασία όσον αφορά τα θέματα προσωπικού και δημιουργίας οργανικών θέσεων στο ίδιο νομοσχέδιο για το ΕΙΝΕ που είναι και ιδιωτικού δικαίου οργανισμός όπου σαφώς στο σώμα του νόμου συστήνονται οι οργανικές θέσεις. Είναι δημοκρατικό , είναι ηθικό και αν ακόμα είναι νόμιμο να εισηγείται στον Υπουργό και να καθορίζει αριθμό και ειδικότητες οργανικών θέσεων κατά βούληση ένα προσωρινό ΔΣ ενώ ήδη υπηρετεί στον οργανισμό συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων με συγκεκριμένη προϋπηρεσία και ειδικότητες. Λαμβανομένου δε υπόψη και του γεγονότος ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων τελεί και υπό την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επομένως οι υπάλληλοι δεν τελούν μόνο υπό ομηρία μιας απόφασης του εκάστοτε ΔΣ και του εκάστοτε Υπουργού αλλά εγκλωβίζονται σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας εφόσον η απαιτούμενη έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπακούει σε απαγορευτικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς που διέπουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου . Εν κατά κλειδί ποιος διασφαλίζει την έγκριση όλων των οργανικών μας θέσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους?