Άρθρο 13 – Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ., που θα εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., εκτός των μισθολογικών, και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 • Για ποιο λόγο απαιτείται απόφαση του ΥΥ? Τα διοικητικά και λειτουργικά θέματα θα πρέπει να είναι αποκλειστικά απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ. Η υπουργική παρέμβαση μειώνει την ανεξαρτησία και την ελευθερία λειτουργικών επιλογών

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 08:42 | Λευτέρης

  Στη διαδικασία σύνταξης και απόφασής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή των εργαζομένων μέσω του συνδικαλιστικού τους φορέα ή μέσω της εκλογής εκπροσώπου. Προτείνω την εκλογή εκπροσώπου από τους εργαζομένους του φορέα.

 • 24 Αυγούστου 2018, 07:28 | Μιχακου Μαρια

  Οι θέσεις του προσωπικού δεν μπορεί να προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό. Πρέπει να προβλέπονται με κατ μετα από πρόταση του ΔΣ και με τον ίδιο τρόπο να τροποποιούνται.

 • 24 Αυγούστου 2018, 07:28 | Μιχακου Μαρια

  Οι οργανικές θέσεις πρέπει να συστήνονται με Υπουργική απόφαση μετά από πρόταση του ΔΣ.Ο Εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να προβλέπει οργανικές θέσεις.Σε ότι αφορά τα μισθολογικά θέματα ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί ναορίζει τίποτα πέραν του μισθολογίου με το οποίο αμείβονται οι δημόσιοι υπαλληλοι

 • 23 Αυγούστου 2018, 17:16 | Ευαγγελια

  Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας θα ήταν πολύ καλό να περιγραφονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του κάθε εργαζόμενου αναλόγως το τμήμα και την διεύθυνση που είναι διαρθομενος ο ΕΟΔΥ.Το νομοσχέδιο είναι στην σωστή κατευθυνση

 • 22 Αυγούστου 2018, 10:38 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  Εντύπωση κάνει γιατί δεν ακολουθείται η ίδια διαδικασία όσον αφορά τα θέματα προσωπικού και δημιουργίας οργανικών θέσεων στο ίδιο νομοσχέδιο για το ΕΙΝΕ που είναι και ιδιωτικού δικαίου οργανισμός όπου σαφώς στο σώμα του νόμου συστήνονται οι οργανικές θέσεις. Είναι δημοκρατικό , είναι ηθικό και αν ακόμα είναι νόμιμο να εισηγείται στον Υπουργό και να καθορίζει αριθμό και ειδικότητες οργανικών θέσεων κατά βούληση ένα προσωρινό ΔΣ ενώ ήδη υπηρετεί στον οργανισμό συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων με συγκεκριμένη προϋπηρεσία και ειδικότητες. Λαμβανομένου δε υπόψη και του γεγονότος ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων τελεί και υπό την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επομένως οι υπάλληλοι δεν τελούν μόνο υπό ομηρία μιας απόφασης του εκάστοτε ΔΣ και του εκάστοτε Υπουργού αλλά εγκλωβίζονται σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας εφόσον η απαιτούμενη έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπακούει σε απαγορευτικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς που διέπουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου .
  Εν κατά κλειδί ποιος διασφαλίζει την έγκριση όλων των οργανικών μας θέσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους?