• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγελια' | 23 Αυγούστου 2018, 17:16

    Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας θα ήταν πολύ καλό να περιγραφονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του κάθε εργαζόμενου αναλόγως το τμήμα και την διεύθυνση που είναι διαρθομενος ο ΕΟΔΥ.Το νομοσχέδιο είναι στην σωστή κατευθυνση